Wspólna modlitwa

   Czy modlitwa małżeńska ma faktycznie jakieś unikalne znaczenie?

   Gdy dwoje osób decyduje się na wspólną modlitwę, oznacza to, że znajdują się oni „w tym samym świecie”.

    Mogą się różnić temperamentem, zainteresowaniami, nawet inne plany mogą im po głowie krążyć.

   Wartości jednak mają te same. Jest to ten sam fundament. Więcej, jest to jakaś inna przestrzeń.

    Modlitwa małżeńska: najlepsza psychoterapia

MAŁŻEŃSKIE

DROGI KRZYŻOWE

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Gdyby narzeczeni, których sakrament małżeństwa przypada na czas stanu epidemii, mieli trudność z uczestnictwem w spotkaniach dla narzeczonych, wówczas proboszcz podejmie z nimi niezbędne przygotowanie do sakramentu, również za pomocą środków społecznego przekazu.

Spotkania dla narzeczonych w formie weekendowej oraz w dekanatach mogą być prowadzone w czasie stanu epidemii jedynie za pomocą środków społecznego przekazu. Odpowiedzialnym za ich organizacje jest proboszcz lub dziekan. Dotyczy to tych par, których uroczystość zaślubin zaplanowana jest na miesiące: kwiecień, maj i czerwiec 2020 roku.

K O M U N I K A T

Przygotowanie bezpośrednie do Sakramentu Małżeństwa

w Archidiecezji Gdańskiej

w czasie epidemii

 

 1. W związku z trwającą epidemią do odwołania zostają wstrzymane wszystkie .

 

 1. W naglących wypadkach, gdy ze względu na termin ślubu, nie ma możliwości odbycia katechez przedmałżeńskich, prosimy duszpasterza przeprowadzającego rozmowy kanoniczno-duszpasterskie z narzeczonymi, o indywidualne wprowadzenie narzeczonych w treści głoszone podczas katechez. Zaświadczenie o odbyciu takiej rozmowy, należy dołączyć do protokołu przedślubnego (dokument w załączniku).

 

 1. W przypadku niemożliwości odbycia spotkań w punkcie poradnictwa życia rodzinnego bądź konsultacji online należy zobowiązać narzeczonych do uczynienia tego po ustaniu epidemii.

 

 1. Ta forma przygotowania do sakramentu małżeństwa nie może być zastąpiona ukończeniem jakichkolwiek wątpliwych internetowych nauk przedmałżeńskich. Obowiązującym jest stanowisko Przewodniczącego Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski z dnia 30 czerwca 2014 r. mówiące, że .

 

 1. Przestrzegamy przed polecaniem jakichkolwiek stron oferujących internetowe nauki przedmałżeńskie. W tym kontekście przekazujemy stanowisko Archidiecezji Krakowskiej dotyczące jednej z takich stron: . Tym samym kursy internetowe prowadzone przez nauki.pl czy inne tego typu portale są nieważne w Archidiecezji Gdańskiej.

 

 1. W przypadku większej ilości narzeczonych zainteresowanych katechezami przedmałżeńskimi, roztropnemu rozeznaniu Księży Proboszczów i Dziekanów polecamy zorganizowanie dla par, które mają w najbliższym czasie zawrzeć sakrament małżeństwa, przygotowania w formie online (zoom, skype, wideokonferencje). Należy wypełnić następujące warunki:

 • kurs muszą prowadzić osoby mające misję kanoniczną Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego;

 • obowiązuje program przyjęty w Archidiecezji Gdańskiej;

 • obowiązują zapisy i weryfikacja uczestnictwa na podstawie nadanego wcześniej numeru pary;

 • zajęcia powinny odbywać się o ustalonej godzinie;

 • nie można przesyłać tylko samych materiałów multimedialnych do odtworzenia w późniejszym czasie;

 • należy przestrzegać przepisów o ochronie danych osobowych.

 

 1. Narzeczonym, którzy mają odleglejszą datę ślubu prosimy zaproponować wzięcie udziału w kursach, które będą organizowane po ustaniu obecnych trudności i obostrzeń.

 

 1. Przyjęte rozwiązania i propozycje mają jedynie charakter czasowy i odnoszą się tylko i wyłącznie do stanu epidemii.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

konto parafii:

Bank Spółdzielczy w Krokowej

Krokowa ul. Żarnowiecka 1

84-100 Krokowa
nr konta:

16 8349 0002 0001 2449 2000 0010

numer konta parafii:

 16 8349 0002 0001 2449 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Krokowej

Krokowa ul. Żeromskiego 1  84-100 Krokowa

proboszcz parafii: telefon: 509-902-038

ks. infułat Daniel Nowak, dziekan dekanatu wejherowskiego, kustosz  sanktuarium bł. Męczennicy

Alicji Kotowskiej i Towarzyszy - Lasy Piaśnickie

wojewodkajakub@gmail.com  ©2019 by Parafia Chrystusa Króla w Wejherowie.

Proudly created by kl. Jakub Wojewódka with Wix.com