KALENDARZ LITURGIFZNY

PLAN STAŁYCH  MSZY ŚW. I NABOŻEŃSTW

           MSZE ŚWIĘTE

 

Msze święte w niedzielę oraz uroczystości Pańskie:

godz.: 7.00; 8.30; 10.00 (suma parafialna);

11.30 (Msza św. dla dzieci); 13.00; 16.00; 18.00.

Msze święte w dni powszednie:

7.00; 8.00; 18.00.

Msze święte w święta pracujące:

7.00; 8.00; 10.00; 17.00; 18.00.

Spowiedź święta:

około 10 minut przed Mszą świętą,

oraz w czasie Mszy św.

NABOŻEŃSTWA  STAŁE

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu:

od poniedziałku do soboty o godzinie 17.30.

Modlitwa Różańcem Świętym oraz Koronką do Bożego Miłosierdzia:

od poniedziałku do soboty przed Mszą św:.

o godzinie 7.00 - Koronka do M. Bożego,

po Mszy św. o godz. 7.00 Różaniec św.,

o godz. 17.30 Różaniec św.

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy:

w każdą środę o godzinie 8.00 i 17.30.

Nowenna do Bł. Alicji Kotowskiej w każdy wtorek o godz. 17.30

Wypominki roczne za zmarłych w niedzielę o godz. 9.50 - przed Mszą św. o godz. 10,00

NABOŻEŃSTWA CYKLICZNE

 

Roraty:

w Adwencie od poniedziałku do soboty o godzinie 6.00.

Droga krzyżowa:

w Wielkim Poście w piątki po Mszy św. o godzinie 8.00,

o godzinie 17.00 (dla dzieci) i o po Mszy św. o godzinie 18.00

Gorzkie żale:

w Wielkim Poście w niedzielę po Mszy św. o godzinie 8.00, 10.00

oraz o 17.30.

Nabożeństwo majowe:

w maju od poniedziałku do soboty o godzinie 17.30,

w niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00.

Nabożeństwo czerwcowe:

w czerwcu od poniedziałku do soboty o godzinie 17.30,

w niedzielę po Mszy św. o godz. 10.00.

Nabożeństwo Różańca Świętego:

w październiku od poniedziałku do soboty o godzinie

17.00 dla dzieci, o 17.30 dla wszystkich

Nabożeństwo fatimskie:

każdego 13. miesiąca od maja do października

po Mszy św. o godzinie 18.00.

I czwartek miesiąca:

Msza święta do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.00,

następnie Droga krzyżowa, Adoracja Najświętszego Sakramentu

do godziny 18.00 i modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne.

I piątek miesiąca:

Spowiedź święta od godziny 16.00, Msza święta wotywna

o Sercu Pana Jezusa o godzinie 16.30 dla dzieci,  i o godz. 18.00

I sobota miesiąca:

Msza święta wotywna o Niepokalanym Sercu Maryi

o godzinie 7.00, po Mszy św. różaniec wynagradzający.

 
 

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO - 24 STYCZEŃ 2021

Wskazania Stolicy Apostolskiej dotyczące świętowania Niedzieli Słowa Bożego

 

„Poprzez teksty biblijne odczytywane podczas liturgii, to sam Bóg mówi do swojego ludu i sam Chrystus głosi swoją Ewangelię” - czytamy w nocie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Zawiera ona wskazania dotyczące sposobu celebracji Niedzieli Słowa Bożego. Została ona ustanowiona 30 września 2019 roku listem apostolskim w formie motu proprio papieża Franciszka Aperuit illis i wyznaczona na III Niedzielę okresu zwykłego (w roku 2021 przypadnie 24 stycznia). 

 

Ojciec Święty pragnął, aby ten dzień był poświęcony celebracji, refleksji oraz rozszerzaniu Słowa. Dokument podpisany przez kard. Roberta Saraha ma przyczynić się do obudzenia świadomości znaczenia Pisma Świętego w życiu wierzących, a szczególnie w liturgii, która włącza w żywy i stały dialog z Bogiem. Zwraca on uwagę, że Niedziela Słowa Bożego jest dobrą okazją do lektury niektórych ważnych dokumentów Kościoła. Nota Kongregacji wskazuje na obrzędy, które są szczególnie dostosowane do tego dnia. Chodzi o procesję z wnoszeniem księgi Ewangeliarza, a przynajmniej jego złożenie na ołtarzu. Mowa jest także o tym, że teksty biblijne umieszczone przez Kościół w Lekcjonarzu nie powinny być zastępowane i opuszczane oraz że należy stosować zatwierdzone wersje Biblii. Zaleca się także śpiew psalmu responsoryjnego. Biskupi, prezbiterzy i diakoni są zaproszeni, aby podczas homilii tłumaczyć oraz objaśniać znaczenie tekstów Pisma Świętego i czynić je dostępnymi dla swojej wspólnoty, sprawując tę posługę ze szczególnym oddaniem. 

 

Wskazuje się również na potrzebę odpowiedniego przygotowania osób, które proklamują Słowo Boże: kapłanów, diakonów oraz lektorów. Mowa jest o przygotowaniu wewnętrznym i zewnętrznym, o zażyłości z czytanym tekstem oraz o potrzebnej praktyce w sposobie jego przekazywania. Dokument zwraca uwagę na znaczenie ciszy podczas celebracji liturgicznej jako czasu na wewnętrzne przyswojenie sobie Słowa Bożego. Z miejsca przeznaczonego na proklamację czytań liturgicznych można wygłaszać homilię oraz intencje modlitwy wiernych, ale mniej właściwe jest czytanie komentarzy, ogłoszeń oraz prowadzenie śpiewu.

 

Należy także dbać o zachowanie i dobre użycie ksiąg, które zawierają fragmenty Pisma Świętego. Nie powinno się zamiast nich używać kartek, fotokopii lub notatek z tekstami. Warto także w okolicach Niedzieli Słowa Bożego zorganizować spotkania formacyjne w małych grupach, aby zobrazować bardziej szczegółowo kryteria używania w liturgii różnych ksiąg biblijnych w ciągu roku i w poszczególnych okresach, strukturę cyklów niedzielnych i powszednich w zakresie czytań mszalnych

BOŻE NARODZENIE,  2020      NOWY  ROK 2021

W narodzinach Bożej Dzieciny w Betlejem wraz z Pasterzami i Mędrcami rozpoznajemy prawdziwego Człowieka i prawdziwego Boga – wzgardzonego, ale okrytego chwałą – śmiertelnego, ale Króla nad wiekami. W Nim to w przeżywaniu nadchodzących Świąt rozbudzamy nadzieję i Jego pragniemy mieć za wewnętrznego Przewodnika swojego życia, który prowadzi nas drogą prawego sumienia, które dobro nazywa dobrem, a zło złem.

W sytuacji epidemii koronawirusa i społecznych niepokojów

PRAGNIEMY Z WSZYSTKIMI RODZINAMI I W RODZINACH DZIELIĆ SIĘ TAKĄ MIŁOŚCIĄ, JAKĄ CHRYSTUS UMIŁOWAŁ ŚWIAT I WYDAŁ ZA NIEGO SAMEGO SIEBIE

Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 2020 I NOWEGO ROKU 2021 KIERUJEMY Z SERCA PŁYNĄCE ŻYCZENIA, BŁOGOSŁAWIEŃSTWA I  BOŻEGO POKOJU.

 

ROK ŚW. JÓZEFA

8 XII 2020 – 8 XII 2021

Błogosławiony Papież Pius IX 150 lat temu, poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których Kościół był prześladowany przez wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.

Zachowując ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, Papież Franciszek ustanowił Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.

ROK RODZINY:    JEZUS UŚWIĘCIŁ ŚWIAT PRZEZ SWOJE PRZYJŚCIE W RODZINIE

Okres Bożego Narodzenia trwa do niedzieli Chrztu Pańskiego

W środę 6 I przypada UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO - TRZECH KRÓLI.

Msze św. w tym dniu jak w niedzielę. Godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 18.00

W niedzielę 10 I 2021 UROCZYSTOŚĆ CHRZTU PAŃSKIEGO.      kończy się okres liturgiczny Bożego Narodzenia

W tradycji polskiej śpiewanie kolęd i wystrój kościołów bożonarodzeniowy pozostaje do MB. Gromnicznej  - 2 lutego

Komunikat przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

na Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom
przypadający w Uroczystość Objawienia Pańskiego
6 stycznia 2021 r.

Umiłowani w Chrystusie Panu, Bracia i Siostry!

W atmosferze świątecznej przeżywamy tajemnicę Słowa Wcielonego, które „stało się ciałem i zamieszkała wśród nas” (J 1,14). Święto Epifanii, które dzisiaj obchodzimy odnosi się do Objawienia się Jezusa – Światłości świata – wszystkim narodom. W Boże Narodzenie świętowaliśmy przyjście Boga na świat w skrytości stajni betlejemskiej, dzisiaj przeżywamy przyjście odwiecznego Słowa Ojca dla zbawienia wszystkich narodów.

Mędrcy ze Wschodu poszukujący Nowonarodzonego Zbawiciela, ujrzeli gwiazdę, ruszyli w drogę i przybyli do Betlejem pokonując wszelkie przeszkody – w tym Heroda – aby spotkać się z Chrystusem i oddać Mu pokłon.  Stali się oni uosobieniem ludów pogańskich i świata ówczesnej nauki.

W Uroczystość Objawienia Pańskiego ogłasza się datę Wielkanocy i innych świąt ruchomych w 2021 r.

       Drodzy bracia i siostry, chwała Pańska objawiła się pośród nas i zawsze będzie się objawiać, aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. W rytmie i wydarzeniach czasu,   wspominamy   i  przeżywamy  tajemnice  zbawienia.

Centrum całego roku liturgicznego jest Święte Triduum Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego, które osiąga szczyt w Niedzielę Zmartwychwstania.

W tym roku Wielkanoc będziemy obchodzili 4 kwietnia. W każdą niedzielę – Paschę tygodnia, Kościół święty uobecnia wielkie wydarzenie, przez które Chrystus zwyciężył grzech i śmierć. Ze świąt Paschalnych wypływają wszystkie święte dni: Środa Popielcowa, rozpoczynająca Wielki Post przypada w tym roku 17 lutego. Wniebowstąpienie Pańskie 16 maja. Zesłanie Ducha Świętego 23 maja. Uroczystość Najświętszego  Ciała  i  Krwi  Pańskiej  3 czerwca.

W dniu 28 listopada przypada pierwsza Niedziela Adwentu. Równocześnie w święta Matki Bożej, Apostołów, świętych i we Wspomnienie Wiernych Zmarłych, Kościół pielgrzymujący na ziemi głosi Paschę swojego Pana. Chrystusowi, który był, który jest i który przychodzi, Panu czasu i historii, niech będzie wieczna chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.  

 ADWENT 2020 rok - NOWY ROK LITURGICZNY

 ROZPOCZYNAMY NOWY ROK LITURGICZNY I DUSZPASTERSKI. HASŁO TEGO ROKU "ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY".

Jest to drugi rok programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-219-2022, którego temat brzmi: "EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE".

Okres Adwentu  ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania.   Adwent trwa od niedzieli 29 XI do Wigilii Narodzenia Pańskiego.

W ADWENCIE W DNI POWSZEDNIE O GODZ.. 6.00  rano MSZA ŚW. WOTYWNA O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE,  "RORATY". 

Na Mszę św. RORATNIĄ dzieci przychodzą z lampionami.

Rozważania adwentowe zapraszają do przeżywania ŚWIĘTEJ WIECZERZY

DLA POBOŻNEGO PRZEŻYWANIA ADWENTU I ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA GODNIE PRZEŻYWAJMY

ŚWIĘTĄ WIECZERZĘ PAŃSKĄ - EUCHARYSTIĘ.

w dni powszednie:

 O GODZ. 15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

NASTĘPNIE SPOWIEDŹ ŚW. I O GODZ.. 15.30 MSZA ŚW.

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE 22 XI 2020 - 25 XI 2020

Program rekolekcji odpustowych w par. Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej. Niedziela od 22. XI do środy 25. XI

     W związku z pandemią koronawirusa i wynikającymi stąd ograniczeniami w tym roku organizacyjnie rekolekcje parafialne uległy zmianie. Starajmy się uczestniczyć w rekolekcjach również za pośrednictwem przekazu TV Chopin z naszego kościoła, dostępnego w telewizji na kanale 52, lub w internecie na stronie parafii

Niedziela 22.11 2020  – UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA

         Podczas wszystkich mszy św. wstępne nauki rekolekcyjne.
Niedzielny program mszy św.: 7:00; 8:30; 10:00; 11:30; 13:00; 16:00; 18:00
11:30 – msza św. z udziałem dzieci
13:00 – uroczysta suma odpustowa

16:00 - msza św. dla młodzieży

         Po sumie odpustowej, przed Najświętszym Sakramentem odmówimy

         Akt Zawierzenia Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata

Poniedziałek 23.11

8:30 – modlitwy poranne
9:00 – msza św. z nauką rekolekcyjną
16:00 – msza św. z nauką rekolekcyjną
18:00 – msza św. z nauką rekolekcyjną

 

Wtorek 24.11
8:30 – modlitwy poranne
9:00 – msza św. z nauką rekolekcyjną
16:00 – msza św. z nauką rekolekcyjną
18:00 – msza św. z nauką rekolekcyjną

 

Środa 25.11

8:30 – modlitwy poranne
9:00 – msza św. z nauką rekolekcyjną
16:00 – msza św. z nauką rekolekcyjną
18:00 – msza św. z nauką rekolekcyjną

       W środę o godz. 9.00 Msza św. dla chorych z udzieleniem Sakramentu Chorych

Spowiedzi św. słuchać będziemy podczas każdej Mszy św. w dni rekolekcyjne.

           Rekolekcje poprowadzi ks. Krystian Krepel, wikariusz parafii św. Karola Boromeusza w Wejherowie. W środę podczas mszy św. kolekta przeznaczona jest dla ks. rekolekcjonisty na cele katechetyczno-duszpasterskie.

Wszystkich parafian prosimy o modlitwę w intencji rekolekcjonisty oraz o to, abyśmy dobrze i owocnie przeżyli czas naszych rekolekcji.

20 - lecie KONSEKRACJI KOŚCIOŁA

W NIEDZIELĘ 21 LISTOPADA 2000 ROKU KS. ABP TADEUSZ GOCŁOWSKI KONSEKROWAŁ KOŚCIÓŁ NASZEJ PARAFII.

Ks. abp T. Gocłowski konsekruje OŁTARZ - 21 XI 2000 rok

W najbliższą sobotę 21 XI 2020 o godz. 18.00 Msza św. dziękczynna za świątynię, która nas gromadzi.

Miłosierdziu Bożemu polecamy budowniczych Kościoła, żywych i zmarłych.

Różaniec św. o godz. 17.30 za zmarłego ks. abp T. Gocłowskiego, ks. Tomasza Lewandowskiego i ks. Andrzeja Ściesińskiego oraz zmarłych parafian, budowniczych kościoła murowanego i duchowego.

BOŻE NARODZENIE 2020 ROK,    NOWY ROK 2021

Wigilia Bożego Narodzenia 24 XII  - CZWARTEK

- godz. 15.00 Msza św. wigilijna w Lesie Piaśnickim przy dziecięcej kołysce.

- godz. 18.00 Msza św. WIGILIJNA o godz. 18.00.

- godz. 22.00 Msza św. - WIGILIA

- godz. 24.00 Msza św. - PASTERKA

- I ŚWIĘTO 25 XII - PIĄTEK, UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

"BÓG RODZI SIĘ DLA ŚWIATA"

Msze św. jak w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 18.00

- II ŚWIĘTO 26.XII - SOBOTA, ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA I MĘCZENNIKA KOŚCIOŁA

"CZŁOWIEK RODZI SIĘ DLA NIEBA"

Msze św. jak w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 18.00

PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

od niedzieli

UROCZYSTOŚCI  CHRYSTUSA KRÓLA - ODPUST PARAFIALNY

do środy włącznie

Par. Chrystusa Króla i Błog. Alicji Kotowskiej

REKOLEKCJE TRWAJĄ OD NIEDZIEL

24.XI. DO ŚRODY 27.XI.2019

Zapraszamy na spotkania rekolekcyjne:

NIEDZIELA 24.XI – UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA

Podczas wszystkich Mszy św. wstępne nauki rekolekcyjne.

Niedzielny program Mszy św.: 7.00;830;10.00;11.30;

13.00;16.00;18.00,

o godz. 13 Msza św. – Suma Odpustowa.

  godz.11.30 - Msza św. dla dzieci

  godz.16.00 - Msza św. dla młodzieży

PONIEDZIAŁEK 25.XI

  godz.  8.30 – Modlitwy poranne

  godz.  9.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną

  godz. 15.00 - Spotkanie dla dzieci – klasy ‘O” - III

  godz. 16.00 – Spotkanie dla dzieci – klasy IV - VI

  godz. 17.00 – Spotkanie – klasy VII,VIII

  godz. 18.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

  godz. 20.00 – Spotkanie dla młodzieży

                      – zakończenie - Apel Jasnogórski

Wtorek 26 XI-DZIEŃ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ 

   godz.  9.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną

 

   SŁUCHANIE SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ W GODZINACH:

    8.00 - 10.00

  16.00 – 18.30

   godz. 15.00 - Spotkanie dla dzieci – klasy ‘O” – III

   godz. 16.00 – Spotkanie dla dzieci – klasy IV – VI

   godz. 17.00 – Spotkanie -  klasy VII,VIII

   godz. 18.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

   godz. 20.00 – Spotkanie dla młodzieży

                       – zakończenie - Apel Jasnogórski

ŚRODA 27.XI

   godz.  8.30 – Modlitwy poranne

   godz.  9.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną

   godz. 15.00 - Msza św. z nauką – klasy ‘O” - III

   godz. 16.00 – Msza św. z nauką – klasy IV - VI

   godz. 17.00 – Msza św. z nauką - klasy VII,VIII

   godz. 18.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

   godz. 20.00 – Msza św. z nauką  dla młodzieży

                       – Zakończenie - Apel Jasnogórski.

 

    W środę na Mszę św. o godz. 9.00 zapraszamy Osoby Starsze i Chore. Nawiedzenie chorych w domach – w pierwszą sobotę grudnia.

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA CHRYSTUSA KRÓLA W NIEDZIELĘ 24.XI.2019 R.

SUMA ODPUSTOWA O GODZ.13.00

           Po Mszy św. przed Najśw. Sakramentem                                       Ojczyzny Chrystusowi Królowi Wszechświata.

            Rekolekcje poprowadzi ks Marek Barański dyrektor placówki salezjańskiej w Kniewie. W środę podczas Mszy św. kolekta przeznaczona jest dla ks. Rekolekcjonisty na rozbudowę szkoły i oratorium salezjańskiego w Kniewie.

Wszystkim Parafianom życzymy owocnych rekolekcji – nawrócenia i uwielbienia Chrystusa Króla Wszechświata. - duszpasterze.

 

W ADWENCIE  -  MSZA ŚW. O MATCE BOŻEJ - RORATY

W adwencie Mszę św. Roratnią o Matce Bożej odprawiamy rano o godz. 6.00 w dni powszednie od poniedziałku do soboty. Adwent jako czas czuwania i oczekiwania wyraża się pierwszą Mszą św. o wschodzie słońca. Nazwa Mszy pochodzi od jej introitu, który zaczyna się od słów „rorate cæli desuper” („spuśćcie rosę niebiosa”).

     Ważną postacią podczas tegorocznych rorat będzie kard. Stefan Wyszyński. Na stronie Gościa Niedzielnego czytamy:

"Poznać wielkiego prymasa, który pomógł nam zachować wiarę i odzyskać upragnioną wolność w najtrudniejszym okresie współczesnych dziejów, to obowiązek każdego Polaka, przede wszystkim najmłodszego. Dlatego przed beatyfikacją sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego chcemy uczestnikom adwentowych spotkań roratnich przedstawić jego osobę i życie".

Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się 07 czerwca 2020 roku w Warszawie.

     Zapraszamy na Roraty RODZINY z DZIEĆMI. Tradycyjnie dzieci przynoszą ze sobą lampiony, z palącym się światełkiem. Lampiony przypominają nam o naszej gotowości na przyjście Zbawiciela jako Dziecięcia Bożego w dzień Bożego Narodzenia. Są nawiązaniem do Ewangelii o pannach, które z zapalonymi lampionami oczekiwaly na przyjście Pana Młodego na ucztę weselną.

    Dzieci, które uczestniczą w Roratach po Mszy św. zanim pójdą do szkoły lub domu

mogą skorzystać z ciepłego "kakałka"

NAJŚWIĘTSZA RODZINO z NAZARETU

ukazuj nam życie mądre i piękne.

NIECH NAS NIE NISZCZY:

bogactwo bez pracy, nauka bez etyki. polityka bez zasad,

postęp bez serca, religia bez ofiary, kult bez rozumu.

NIECH JEZUS CHRYSTUS BĘDZIE ŹRÓDŁEM NASZEJ MIŁOŚCI I UŚWIĘCA CODZIENNOŚĆ.  Amen.

       ADWENT 2019-2020                

     W pierwszą niedzielę adwentu rozpoczyna się nowy rok duszpasterski, który na przełomie 2019/2020

będzie pod hasłem "Wielka Tajemnica Wiary"

      Towarzyszyć będzie motto z Biblii : „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29)

      Rok liturgiczny rozpoczyna trzyletni program duszpasterski na lata 2019-2022, odbywający się pod hasłem : "Eucharystia daje życie"

      Nowy program będzie koncentrował się na Eucharystii.

Celem programu jest zapraszanie wiernych do jeszczej bardziej świadomego udziału w Tajemnicy wieczernika.

 

KOLĘDA 2019/2020

DATA   Rok 2019/2020  Nazwa ulic należących do parafii Chrystusa Króla

                                         i Bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie

28.XII   Sobota            ul. Lelewela ul. Ofiar Piaśnicy blok nr 3, 30

29.XII   Niedziela        ul. Okrężna, ul. Dolna ul. Krasińskiego, ul. Majkowskiego

30.XII   Poniedziałek  ul. Ofiar Piaśnicy domy ul. Jasna ul. Traugutta

    02 I   Czwartek        ul. Żeromskiego domy ul. Kołłątaja blok 1, 3, ul. Kołłątaja domy

    03 I    Piątek             ul. Ofiar Piaśnicy blok nr 39 a 39 b (Ks. Paweł,ks. Leopold )

    04 I    Sobota            ul. Broniewskiego ul. Puławskiego ul. Żeromskiego blok 5

    05 I    Niedziela        ul. Kolejowa ul. Jana z Kolna ul. Żeromskiego blok 2, 12, 14

    06 I    Poniedziałek  ul. Karnowskiego domy, ul. Karnowskiego 1

    07 I    Wtorek           ul. Karnowskiego 6, 10, 13, 14 ul. Graniczna 11

                                       ul. Karnowskiego 2, 4

    08 I    Środa              ul. Niska, (Ks. Paweł) ul. Heyki 1,3,5 (Ks. Leopold)

    09 I    Czwartek        ul. Gulgowksiego domy, ul. Rogali domy

    10 I    Piątek              ul. Graniczna 15 ul. Graniczna domy, Graniczna 7, 9

    11 I    Sobota             ul. Przemysłowa  11 a, 13a  (ks. Paweł)

                                       ul. Przemysłowa 2, 4, 6, 8, dom 2a ul. Graniczna 5 (ks. Leopold)

    12 I    Niedziela         ul. Przemysłowa domy: 5, 19b, 21 ,41a, 41b,41c, blok 7, 15

                                       ul. Przemysłowa domy: 24, 26, 28, 30 blok 9, 11, 13

                                       ul. Akacjowa, ul. Wierzbowa, ul. Lipowa

    13 I    Poniedziałek  ul. Przemysłowa 7a, 9 a,10,12,14,16

    14 I    Wtorek           ul. Przemysłowa 6a, 8a,

    15 I    Środa              ul. Przemysłowa 25,27,29,31,34,36 a i b,35,38,40,42,44,46,48,50,

                                            Działki - Cementownia

    16 I    Czwartek        ul. Nadrzeczna;  ul. Zwycięstwa nr parzyste

    17 I    Piątek              ul. Wczasowa;  ul. Zwycięstwa nr nieparzyste;  ul. Nanicka 6

    18 I    Sobota                   Kąpino Dolne ul. Chopina od lasu do mostu ul. Brygady WP;

                                       ul. Nowowiejskiego; ul. Jagielskiego domy

    19 I    Niedziela         ul. Kusocińskiego domy; ul. Ogrody Nanickie; ul. Derdowskiego,

                                       ul. Kusocińskiego 1 

    20 I    Poniedziałek   ul. Jagielskiego 9 ul. Narutowicza 3 (2 księży)

    21 I    Wtorek            ul. Narutowicza domy, ul. Narutowicza  21, 23 (2 księży)

    22 I    Środa               ul. Narutowicza 1; ul. Słoneczna Ul. Rejtana 1 (2 księży )

    23 I    Czwartek        ul. Rejtana  7, 9, 15

    24 I    Piątek              ul. Rejtana 3, 5 Ul. Kusocińskiego 5

    25 I    Sobota             ul. Kusocińskiego 3, 11, 13

    26 I    Niedziela         ul. Kusocińskiego 7, 9 Ul. Nanicka 8

    27 I    Poniedziałek   ul. Nanicka 4, 12, 16

    28 I    Wtorek            ul. Nanicka 10, 14 ul. Nanicka domy, ul. Słowackiego domy

    29 I    Środa                    Kolęda dodatkowa

    30 I    Czwartek       

    31 I    Piątek   

OBRZĘD OGŁOSZENIA DATY WIELKANOCY I INNYCH ŚWIĄT RUCHOMYCH

Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia (poniedziałek) 2020

 

Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii (nr 118), na każdej Mszy św. w uroczystość Objawienia Pańskiego po Ewangelii można dokonać ogłoszenia daty Wielkanocy i innych świąt ruchomych. Obrzęd najlepiej zapowiedzieć we wprowadzeniu do Mszy św., prosząc jednocześnie wiernych o pozostanie w postawie stojącej po Ewangelii.

     Drodzy bracia i siostry, chwała Pańska objawiła się pośród nas i zawsze będzie się objawiać, aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. W rytmie i wydarzeniach czasu, wspominamy i przeżywamy  tajemnice  zbawienia.

     Centrum całego roku liturgicznego jest Święte Triduum Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego, które osiąga szczyt w Niedzielę Zmartwychwstania.

     W tym roku Wielkanoc będziemy obchodzili 12 kwietnia. W każdą niedzielę – Paschę tygodnia, Kościół święty uobecnia wielkie wydarzenie, przez które Chrystus zwyciężył grzech i śmierć. Ze świąt Paschalnych wypływają wszystkie święte dni: Środa Popielcowa, rozpoczynająca Wielki Post przypada w tym roku 26 lutego. Wniebowstąpienie Pańskie 24 maja. Zesłanie Ducha Świętego 31 maja. Uroczystość Najświętszego  Ciała  i Krwi  Pańskiej  11 czerwca.

     W dniu 29 listopada przypada pierwsza Niedziela Adwentu. Równocześnie w święta Matki Bożej, Apostołów, świętych i we Wspomnienie Wiernych Zmarłych, Kościół pielgrzymujący na ziemi głosi Paschę swojego Pana. Chrystusowi, który był, który jest i który przychodzi, Panu czasu i historii, niech będzie wieczna chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 18 - 25 STYCZEŃ 2020

Wprowadzenie w tematykę roku 2020

Życzliwymi bądźmy

(por. Dz 28,2)

Materiały na Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan w 2020 r. zostały przygotowane przez Kościoły chrześcijańskie na Malcie i Gozo (Chrześcijanie Razem na Malcie). 10 lutego chrześcijanie na Malcie obchodzą Święto Rozbicia Okrętu św. Pawła. Wspominają wtedy okoliczności, w jakich apostoł Paweł znalazł się na wyspie – burzę, rozbicie się statku i cud ze żmiją (Dz 27,9 – 28,6) – i dziękują za dotarcie wiary chrześcijańskiej na Maltę. Czytanie z Dziejów Apostolskich przeznaczone na ten dzień jest tekstem wybranym na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Historia zaczyna się od pojmania Pawła w Jerozolimie i odesłania go drogą morską do Rzymu (Dz 27,1n.). Podczas podróży rozpętała się potężna burza. Pasażerowie na statku zdani są na łaskę żywiołów, które spychają okręt na nieznane wody. Ludzie czują się zagubieni i pozbawieni nadziei.

(Dz 27,9 – 28,6) –  Czytanie z Dziejów Apostolskich jest tekstem wybranym na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

    Na statku znajduje się 276 osób. Są wśród nich doświadczeni żeglarze, setnik i jego żołnierze oraz więźniowie. Wszyscy są wobec siebie nieufni. Wzajemną podejrzliwość oraz napięcia pogłębia obawa o własne życie. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się więźniowie – w razie rozbicia statku grozi im zbiorowa egzekucja (27,42).

W tym zamęcie Paweł wyróżnia się jako ostoja spokoju. Wie, że jego życiem nie rządzi fatum, lecz jego los znajduje się w rękach Boga, do którego należy i którego czci (por. 27,23). Dzięki wierze apostoł jest przekonany, że nikomu nic się nie stanie. Tym przekonaniem dzieli się z innymi, napełniając ich otuchą i zachęcając do wspólnego posiłku. Wkrótce wszyscy, wzorem Pawła, dzielą się chlebem, zjednoczeni w nadziei i ufności w jego słowa.

Refleksje przeznaczone na osiem dni oraz nabożeństwa skupią się na

tekstach z Dziejów Apostolskich. Tematy na te osiem dni brzmią następująco:

Dzień 1: Pojednanie: wyrzuć ładunek za burtę

Dzień 2: Oświecenie: znajdź i ukaż światło Chrystusa

Dzień 3: Nadzieja: nikt z was nie zginie

Wprowadzenie 11

Dzień 4: Zaufanie: nie bój się, wierz

Dzień 5: Pokrzepienie: połam chleb na drogę

Dzień 6: Gościnność: okaż życzliwość

Dzień 7: Nawrócenie: przemień serce i umysł

Dzień 8: Hojność: przyjmij i daj.

 

53. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU - 23 - 29 LUTY 2020

Teksty modlitwy wiernych   -

Droga Krzyżowa Wolni i Wyzwalający.

Rozważania autorstwa

Czcigodnego Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego

VII Niedziela Zwykła  23 lutego 2020 r.

MODLITWA WIERNYCH

Do Boga, Który jest Miłością zanieśmy nasze prośby:

 

1. Módlmy się za Kościół, aby głoszona przez Niego prawda o Bożej miłości do człowieka dotarła do wszystkich ludzi. Ciebie prosimy...

2. Módlmy się za rządzących narodami, aby ich działania przyniosły pokój i zaprzestanie konfliktów zbrojnych. Ciebie prosimy…

3. Módlmy się o dobre owoce rozpoczynającego się dziś tygodnia modlitw o trzeźwość naszego narodu. Ciebie prosimy…

4. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i innych ruchów abstynenckich w naszej ojczyźnie, aby abstynencja ich członków, prowadziła do trzeźwości całego naszego narodu. Ciebie prosimy...

5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, zmarłych polecanych w tej Eucharystii……………… o dar nieba dla nich. Ciebie prosimy...

6. Módlmy się za naszą eucharystyczną wspólnotę, abyśmy wolni od wszelkiego lęku przed światem z radością dawali świadectwo swoim życiem, że jesteśmy uczniami Jezusa. Ciebie prosimy…

     Boże, Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra. Z pokorą prosimy, abyś nie szczędził nam Twego błogosławieństwa przez Chrystusa Pana naszego.

2020 - X TYDZIEŃ WYCHOWANIA

„Budujmy więzi”

„Kerygmat powinien skupić się na Panu Jezusie jako kochającym bracie, przyjacielu, który pomaga jak najlepiej przeżywać relacje…”
(Dyrektorium o katechizacji 2020, pkt 247)

Drodzy Rodzice, Duszpasterze, Nauczyciele i Wychowawcy,

 

w tym roku przypada setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II, którego można nazwać „papieżem relacji”. Ten charakterystyczny rys sylwetki Papieża Polaka był widoczny już w jego kapłańskiej posłudze (środowisko nazywało go „Wujkiem”), a później w czasie dwudziestu siedmiu lat trwania jego pontyfikatu. Dialog ekumeniczny i międzyreligijny, prośba o przebaczenie skierowana, do tych, którzy cierpieli z winy synów i córek Kościoła, spotkania z uczonymi, reprezentującymi różne kierunki myślenia, to tylko niektóre z działań św. Jana Pawła II, świadczących o stylu, w jakim realizował swój pontyfikat. Sam Ojciec Święty był mistrzem w nawiązywaniu relacji.

konto parafii:

Bank Spółdzielczy w Krokowej

Krokowa ul. Żarnowiecka 1

84-100 Krokowa
nr konta:

16 8349 0002 0001 2449 2000 0010

numer konta parafii:

 16 8349 0002 0001 2449 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Krokowej

Krokowa ul. Żeromskiego 1  84-100 Krokowa

numer konta parafii:

 16 8349 0002 0001 2449 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Krokowej

Krokowa ul. Żeromskiego 1  84-100 Krokowa

proboszcz parafii: telefon: 509-902-038

ks. infułat Daniel Nowak, dziekan dekanatu wejherowskiego, kustosz  sanktuarium bł. Męczennicy

Alicji Kotowskiej i Towarzyszy - Lasy Piaśnickie

wojewodkajakub@gmail.com  ©2019 by Parafia Chrystusa Króla w Wejherowie.

Proudly created by kl. Jakub Wojewódka with Wix.com