top of page

KALENDARZ LITURGIFZNY

Upcoming Events

WIELKI POST

  1. Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu włącznie będą trwać Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.

  2. W piątki Wielkiego Postu Nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Rano po Mszy św. o godz. 8.00, po południu o godz. 17.00, zapraszamy szczególnie dzieci i młodzież. O godz. 18.00 Msza św. z kazaniem pasyjnym i Droga Krzyżowa.

  3. W niedziel Wielkiego Postu Gorzkie Żale. Tradycyjnie śpiewamy po Mszy św. o godz. 8.30, po Mszy św. o godz. 10.00, i przed wieczorną Mszą św. o godz. 17.40.

  4. Droga Krzyżowa na KALWARII WEJHEROWSKIEJ w piątki Wielkiego Postu:

       godz. 15.00 Msza św. w klasztorze Ojców Franciszkanów. Przejście na Kalwarię                         indywidualne. O godz. 16.00 rozpoczęcie Drogi Krzyżowej na Kalwarii.

   Za udział nabożny w Gorzkich Żalach albo Nabożeństwie Drogi Krzyżowej można

   uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

14-20.02.2021

i

 „Trzeźwością pokonywać kryzys”

       Celem wydarzenia jest zwrócenie uwagi na problem, skalę i konsekwencje alkoholizmu oraz na wartość trzeźwości i wewnętrzną wolność, jaką niesie abstynencja. Jest to czas szczególnej modlitwy za osoby uwikłane w nałogi, za osoby, które wspierają alkoholików w wyjściu z choroby. To czas inicjatyw mających na celu poszukiwanie rozwiązań problemu, a także inicjatyw promujących abstynencję.

W piątek, 12 lutego 2021 r. odbyła się wideokonferencja z udziałem bpa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych oraz ks. dra Marka Dziewieckiego, członka Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Konferencję poprowadzi ks. Leszek Gęsiak SJ, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski.

posłuchaj dyskusji i zobacz

dotknij obrazka

WIELKI  POST

W tym czasie nawrócenia odnówmy naszą wiarę, zaczerpnijmy „żywej wody nadziei” i przyjmijmy z otwartym sercem miłość Boga, która przemienia nas w braci i siostry w Chrystusie.

– napisał papież Franciszek

    W obecnym roku,

       w centru życia   

        KOŚCIOŁA

                  jest

  SAKRAMENT POKUTY

PAPIEŻ FRANCISZEK
ORĘDZIE NA
WIELKI POST

KOMENTARZ

11 LUTY NAJŚWIĘTSZEJ MARYI  PANNY Z LOURDES

 

    Od 1993 roku w tym dniu obchodzony jest Światowy Dzień Chorego. Został on ustanowiony przez bł. Jana Pawła II w 11. rocznicę zamachu na pl. św. Piotra.

     W tym roku obchodzimy XXIX Światowy Dzień Chorego,  to odpowiedni moment, by zwrócić szczególną uwagę na chorych i na tych, którzy się nimi opiekują, zarówno w miejscach przeznaczonych na ich pielęgnację, jak i na łonie rodziny czy wspólnot. Nasze myśli kierujemy w szczególności do tych, którzy na całym świecie cierpią z powodu skutków pandemii koronawirusa. Wszystkim, zwłaszcza najuboższym i usuniętym na margines wyrażam moją duchową bliskość, zapewniając o trosce i miłości Kościoła.

v

PRZESŁANIE PAPIEŻA FRANCISZKA

NA XXIX ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

F

"Jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście

(Mt 23, 8). Relacja zaufania u podstaw opieki nad chorymi".

LOURDES.JPG

                      PARAFIALNY DZIEŃ CHOREGO

ZAPRASZAMY W CZWARTEK NA MSZĘ ŚW. O GODZ. 10.00.

W Dniu Chorego uroczysta liturgia połączona będzie z udzieleniem

SAKRAMENTU CHORYCH

i

Sakrament namaszczenia chorych jest to znak sakramentalny widzialny zostawiony przez Chrystusa jako narzędzie uświęcenia naszego cierpienia. Przez ten sakrament Chrystus chce nam pokazać, że cierpienie nie musi człowieka niszczyć, może go doskonalić. W ten sposób Chrystus nadał ludzkiemu cierpieniu sens.

OFIAROWANIE PAŃSKIE   -   DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO - 2 luty 2021

OFIAROWANIE PAŃSKIE - MATKI BOSKIEJ GROMNICZNEJ - 2 LUTY 2021

NIEDZIELA SŁOWA BOŻEGO - 24 STYCZEŃ 2021

Wskazania Stolicy Apostolskiej dotyczące świętowania Niedzieli Słowa Bożego

         „Poprzez teksty biblijne odczytywane podczas liturgii, to sam Bóg mówi do swojego ludu i sam Chrystus głosi swoją Ewangelię” - czytamy w nocie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Zawiera ona wskazania dotyczące sposobu celebracji Niedzieli Słowa Bożego. Została ona ustanowiona 30 września 2019 roku listem apostolskim w formie motu proprio papieża Franciszka Aperuit illis i wyznaczona na III Niedzielę okresu zwykłego (w roku 2021 przypadnie 24 stycznia).

List biskupa Jacka Jezierskiego na Niedzielę Słowa Bożego [24 stycznia 2021]

             Drodzy Uczestnicy niedzielnej Mszy świętej,

Drodzy Siostry i Bracia związani we wspólnocie Kościoła przez wiarę w Ewangelię!

Podczas Mszy świętej słyszymy w niedzielę trzy czytania. Przedzielone śpiewem psalmu i śpiewem Alleluja. Słuchamy fragmentów ksiąg Starego Testamentu, np. nauczania proroków. Słuchamy też fragmentów pism Nowego Testamentu: księgi Dziejów i Listów Apostolskich oraz fragmentu Ewangelii. Tak więc podczas Mszy świętej czytane jest uroczyście Pismo Święte. Są to księgi, które powstały nawet dziesięć wieków przed narodzeniem Chrystusa, albo w stuleciu po Jego narodzeniu. Mają one wielu autorów. Są pod względem literackim i językowym zróżnicowane. Jednak tym, co je łączy, jest to, że przekazują swoim słuchaczom i czytelnikom myśl i wolę Boga wobec świata i człowieka. Pismo Święte jest słowem natchnionym przez Boga, a właściwie to autorzy ksiąg Pisma Świętego pisali pod wpływem Ducha Świętego.

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN - 18 - 25  STYCZEŃ 2021
haslo: "Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc".

       Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 rozważany jest biblijny tekst zaczerpnięty z Ewangelii Jana 15,1–17. Materiały do ekumenicznych modlitw zostały przygotowane we wspólnocie Grandchamp w Szwajcarii.

     Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, wydały razem polską wersję broszury z materiałami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021. Zamieszczono w niej m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych, modlitwy, rozważania, informacje o Wspólnocie z Grandchamp. Broszurę można nabyć w centralach Kościołów.

       Ze względu na pandemię COVID-19 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2021 r. będzie wyglądał inaczej niż w latach ubiegłych. Decyzje o jego przebiegu w poszczególnych regionach są podejmowane lokalnie.

Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2021 odbędzie się w sobotę, 23 stycznia, o godz. 18:00 w rzymskokatolickiej archikatedrze w Łodzi.

DZIEŃ SOLIDARNOŚCI Z CHORWACJĄ - 24 STYCZNIA 2021

       Archidiecezja Gdańska w odpowiedzi na prośbę Caritas Chorwacji i przewodniczącego Episkopatu Polski przeprowadzi w niedzielę, 24 stycznia br., zbiórkę do puszek na rzecz poszkodowanych w trzęsieniu ziemi.

Dnia 29 grudnia 2020 roku Chorwację nawiedziło najsilniejsze od 140 lat trzęsienie ziemi. Jego epicentrum znajdowało się niedaleko stolicy kraju – Zagrzebia. Zginęło siedem osób, setki zostało rannych, a tysiące pozbawionych dachu nad głową. Straty materialne opiewają na miliony dolarów. Kilka dni później 6 stycznia 2021 roku doszło w tym regionie do kolejnych wstrząsów.

Niedziela, 24 stycznia br., będzie zatem „Dniem solidarności z Chorwacją”. W jego ramach, podczas każdej Mszy Świętej, we wszystkich parafiach będziemy modlić się za poszkodowanych, a przed kościołami przeprowadzimy zbiórkę datków na ten cel.

DZIEŃ JUDAIZMU - 17 STYCZNIA 2021 

hasło:  „Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30,15).

   W odpowiedzi na pytanie o sens życia i śmierci judaizm i chrześcijaństwo są zgodne: życie to dar żywego Boga (Ps 18,47), który jest źródłem wszelkiego życia (Ps 16,10) – napisał bp Rafał Markowski, przewodniczący Komitetu KEP ds. Dialogu z Judaizmem, w Słowie z okazji zbliżającego się XXIV Dnia Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce, który będziemy obchodzić 17 stycznia pod hasłem: Życie i śmierć. „Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” (Pwt 30,15).

BOŻE NARODZENIE,  2020      NOWY  ROK 2021

W narodzinach Bożej Dzieciny w Betlejem wraz z Pasterzami i Mędrcami rozpoznajemy prawdziwego Człowieka i prawdziwego Boga – wzgardzonego, ale okrytego chwałą – śmiertelnego, ale Króla nad wiekami. W Nim to w przeżywaniu nadchodzących Świąt rozbudzamy nadzieję i Jego pragniemy mieć za wewnętrznego Przewodnika swojego życia, który prowadzi nas drogą prawego sumienia, które dobro nazywa dobrem, a zło złem.

W sytuacji epidemii koronawirusa i społecznych niepokojów

PRAGNIEMY Z WSZYSTKIMI RODZINAMI I W RODZINACH DZIELIĆ SIĘ TAKĄ MIŁOŚCIĄ, JAKĄ CHRYSTUS UMIŁOWAŁ ŚWIAT I WYDAŁ ZA NIEGO SAMEGO SIEBIE

Z OKAZJI ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA 2020 I NOWEGO ROKU 2021 KIERUJEMY Z SERCA PŁYNĄCE ŻYCZENIA, BŁOGOSŁAWIEŃSTWA I  BOŻEGO POKOJU.

 

ROK ŚW. JÓZEFA

8 XII 2020 – 8 XII 2021

Błogosławiony Papież Pius IX 150 lat temu, poruszony ciężką i bolesną goryczą czasów, w których Kościół był prześladowany przez wrogów, ogłosił Świętego Józefa Patronem Kościoła Katolickiego.

Zachowując ufności całego Kościoła w szczególny patronat Opiekuna Jezusa, Papież Franciszek ustanowił Rok Świętego Józefa, w którym wszyscy wierni będą mogli na jego wzór wzmacniać codziennie własne życie wiary, w pełni realizując wolę Bożą.

ZAPRASZAMY NA RÓŻANIEC o godz. 17.30 i I MSZĘ ŚW. o godz. 18.00

21 I w czwartek modlimy się za BABCIE

22 I w piątek modlimy się za DZIADKÓW

o   BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO,

a dla zmarłych o ŻYCIE WIECZNE.

ROK RODZINY:    JEZUS UŚWIĘCIŁ ŚWIAT PRZEZ SWOJE PRZYJŚCIE W RODZINIE

Okres Bożego Narodzenia trwa do niedzieli Chrztu Pańskiego

W środę 6 I przypada UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO - TRZECH KRÓLI.

Msze św. w tym dniu jak w niedzielę. Godz. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 18.00

W niedzielę 10 I 2021 UROCZYSTOŚĆ CHRZTU PAŃSKIEGO.      kończy się okres liturgiczny Bożego Narodzenia

W tradycji polskiej śpiewanie kolęd i wystrój kościołów bożonarodzeniowy pozostaje do MB. Gromnicznej  - 2 lutego

Komunikat przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Misji

na Dzień Modlitwy i Pomocy Misjom
przypadający w Uroczystość Objawienia Pańskiego
6 stycznia 2021 r.

Umiłowani w Chrystusie Panu, Bracia i Siostry!

W atmosferze świątecznej przeżywamy tajemnicę Słowa Wcielonego, które „stało się ciałem i zamieszkała wśród nas” (J 1,14). Święto Epifanii, które dzisiaj obchodzimy odnosi się do Objawienia się Jezusa – Światłości świata – wszystkim narodom. W Boże Narodzenie świętowaliśmy przyjście Boga na świat w skrytości stajni betlejemskiej, dzisiaj przeżywamy przyjście odwiecznego Słowa Ojca dla zbawienia wszystkich narodów.

Mędrcy ze Wschodu poszukujący Nowonarodzonego Zbawiciela, ujrzeli gwiazdę, ruszyli w drogę i przybyli do Betlejem pokonując wszelkie przeszkody – w tym Heroda – aby spotkać się z Chrystusem i oddać Mu pokłon.  Stali się oni uosobieniem ludów pogańskich i świata ówczesnej nauki.

W Uroczystość Objawienia Pańskiego ogłasza się datę Wielkanocy i innych świąt ruchomych w 2021 r.

       Drodzy bracia i siostry, chwała Pańska objawiła się pośród nas i zawsze będzie się objawiać, aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. W rytmie i wydarzeniach czasu,   wspominamy   i  przeżywamy  tajemnice  zbawienia.

Centrum całego roku liturgicznego jest Święte Triduum Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego, które osiąga szczyt w Niedzielę Zmartwychwstania.

W tym roku Wielkanoc będziemy obchodzili 4 kwietnia. W każdą niedzielę – Paschę tygodnia, Kościół święty uobecnia wielkie wydarzenie, przez które Chrystus zwyciężył grzech i śmierć. Ze świąt Paschalnych wypływają wszystkie święte dni: Środa Popielcowa, rozpoczynająca Wielki Post przypada w tym roku 17 lutego. Wniebowstąpienie Pańskie 16 maja. Zesłanie Ducha Świętego 23 maja. Uroczystość Najświętszego  Ciała  i  Krwi  Pańskiej  3 czerwca.

W dniu 28 listopada przypada pierwsza Niedziela Adwentu. Równocześnie w święta Matki Bożej, Apostołów, świętych i we Wspomnienie Wiernych Zmarłych, Kościół pielgrzymujący na ziemi głosi Paschę swojego Pana. Chrystusowi, który był, który jest i który przychodzi, Panu czasu i historii, niech będzie wieczna chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.  

KOLĘDA - BŁOGOSŁAWIEŃSTWO RODZIN I MIESZKAŃ

KOLĘDA - w r. 2020/2021 z powodu wirusa zostaje odwołana

    Ks. bp. Jacek Administrator Archidiecezji Gdańskiej informuje że z powodów epidemii w  okresie Bożonarodzeniowym 2020/2021 rezygnujemy z kolędy. Kierujemy się bowiem troską o bezpieczeństwo i zdrowie rodzin, zwłaszcza osób starszych, będących w grupie podwyższonego ryzyka, ale też troską o zdrowie księży.

    Dalej czytamy: w związku z powyższym:

serdecznie proszę, o ile jest to możliwe, o złożenie w kościele (z napisem „kolęda”) rocznej ofiary, dotychczas przekazywanej przy tej okazji.

Naturalnie można to uczynić także drogą elektroniczną, przez wpłatę na konto parafii.

    Ponieważ księża nie odwiedzą naszych domów w ramach kolędy, dlatego pobłogosławienia i poświęcenia wodą święconą mieszkania i warsztatu pracy może także dokonać osoba świecka.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA DOMU I MIESZKAŃ JEST NA OBWALUCIE OPŁATKA,  WODĘ ŚWIĘCONĄ MOŻNA OTRZYMAĆ W ZAKRYSTII.

KONTO PARAFIALNE:

Bank Spółdzielczy Krokowa, ul. Żarnowiecka 1, 84-110 Krokowa                   

nr. 16 8349 0002 0001 2449 2000 0010

PRAGNĘ SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ OFIARODAWCOM ZA ZŁOŻONE  OFIARY NA CELE PARAFIALNE W KOŚCIELE I NA KONTO PARAFIALNE

Informacja: Osoby wpłacające ofiary na konto parafialne gdy wpiszą:

DAROWIZNA NA CELE RELIGIJNE,  mogą tą kwotę odpisać od podatku

BLOGOSŁAWIEŃSTWO RODZIN od poniedziałku 4 stycznia na Mszy św. o godz. 18.00.
Przed Mszą św. o godz. 17.30 Różaniec w intencji Rodzin

 ADWENT 2020 rok - NOWY ROK LITURGICZNY

 ROZPOCZYNAMY NOWY ROK LITURGICZNY I DUSZPASTERSKI. HASŁO TEGO ROKU "ZGROMADZENI NA ŚWIĘTEJ WIECZERZY".

Jest to drugi rok programu duszpasterskiego dla Kościoła w Polsce na lata 2019-219-2022, którego temat brzmi: "EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE".

Okres Adwentu  ma podwójny charakter. Jest okresem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego przez którą wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z tych względów Adwent jest okresem pobożnego i radosnego oczekiwania.   Adwent trwa od niedzieli 29 XI do Wigilii Narodzenia Pańskiego.

W ADWENCIE W DNI POWSZEDNIE O GODZ.. 6.00  rano MSZA ŚW. WOTYWNA O NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE,  "RORATY". 

Na Mszę św. RORATNIĄ dzieci przychodzą z lampionami.

Rozważania adwentowe zapraszają do przeżywania ŚWIĘTEJ WIECZERZY

DLA POBOŻNEGO PRZEŻYWANIA ADWENTU I ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA GODNIE PRZEŻYWAJMY

ŚWIĘTĄ WIECZERZĘ PAŃSKĄ - EUCHARYSTIĘ.

w dni powszednie:

 O GODZ. 15.00 KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO.

NASTĘPNIE SPOWIEDŹ ŚW. I O GODZ.. 15.30 MSZA ŚW.

odpust

REKOLEKCJE ADWENTOWE 22 XI 2020 - 25 XI 2020

Program rekolekcji odpustowych w par. Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej. Niedziela od 22. XI do środy 25. XI

     W związku z pandemią koronawirusa i wynikającymi stąd ograniczeniami w tym roku organizacyjnie rekolekcje parafialne uległy zmianie. Starajmy się uczestniczyć w rekolekcjach również za pośrednictwem przekazu TV Chopin z naszego kościoła, dostępnego w telewizji na kanale 52, lub w internecie na stronie parafii

Niedziela 22.11 2020  – UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA

         Podczas wszystkich mszy św. wstępne nauki rekolekcyjne.
Niedzielny program mszy św.: 7:00; 8:30; 10:00; 11:30; 13:00; 16:00; 18:00
11:30 – msza św. z udziałem dzieci
13:00 – uroczysta suma odpustowa

16:00 - msza św. dla młodzieży

         Po sumie odpustowej, przed Najświętszym Sakramentem odmówimy

         Akt Zawierzenia Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata

Poniedziałek 23.11

8:30 – modlitwy poranne
9:00 – msza św. z nauką rekolekcyjną
16:00 – msza św. z nauką rekolekcyjną
18:00 – msza św. z nauką rekolekcyjną

 

Wtorek 24.11
8:30 – modlitwy poranne
9:00 – msza św. z nauką rekolekcyjną
16:00 – msza św. z nauką rekolekcyjną
18:00 – msza św. z nauką rekolekcyjną

 

Środa 25.11

8:30 – modlitwy poranne
9:00 – msza św. z nauką rekolekcyjną
16:00 – msza św. z nauką rekolekcyjną
18:00 – msza św. z nauką rekolekcyjną

       W środę o godz. 9.00 Msza św. dla chorych z udzieleniem Sakramentu Chorych

Spowiedzi św. słuchać będziemy podczas każdej Mszy św. w dni rekolekcyjne.

           Rekolekcje poprowadzi ks. Krystian Krepel, wikariusz parafii św. Karola Boromeusza w Wejherowie. W środę podczas mszy św. kolekta przeznaczona jest dla ks. rekolekcjonisty na cele katechetyczno-duszpasterskie.

Wszystkich parafian prosimy o modlitwę w intencji rekolekcjonisty oraz o to, abyśmy dobrze i owocnie przeżyli czas naszych rekolekcji.

20 - lecie KONSEKRACJI KOŚCIOŁA

W NIEDZIELĘ 21 LISTOPADA 2000 ROKU KS. ABP TADEUSZ GOCŁOWSKI KONSEKROWAŁ KOŚCIÓŁ NASZEJ PARAFII.

Ks. abp T. Gocłowski konsekruje OŁTARZ - 21 XI 2000 rok

W najbliższą sobotę 21 XI 2020 o godz. 18.00 Msza św. dziękczynna za świątynię, która nas gromadzi.

Miłosierdziu Bożemu polecamy budowniczych Kościoła, żywych i zmarłych.

Różaniec św. o godz. 17.30 za zmarłego ks. abp T. Gocłowskiego, ks. Tomasza Lewandowskiego i ks. Andrzeja Ściesińskiego oraz zmarłych parafian, budowniczych kościoła murowanego i duchowego.

BOŻE NARODZENIE 2020 ROK,    NOWY ROK 2021

Wigilia Bożego Narodzenia 24 XII  - CZWARTEK

- godz. 15.00 Msza św. wigilijna w Lesie Piaśnickim przy dziecięcej kołysce.

- godz. 18.00 Msza św. WIGILIJNA o godz. 18.00.

- godz. 22.00 Msza św. - WIGILIA

- godz. 24.00 Msza św. - PASTERKA

- I ŚWIĘTO 25 XII - PIĄTEK, UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA

"BÓG RODZI SIĘ DLA ŚWIATA"

Msze św. jak w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 18.00

- II ŚWIĘTO 26.XII - SOBOTA, ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA I MĘCZENNIKA KOŚCIOŁA

"CZŁOWIEK RODZI SIĘ DLA NIEBA"

Msze św. jak w niedziele: 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 13.00, 16.00, 18.00

PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH

od niedzieli

UROCZYSTOŚCI  CHRYSTUSA KRÓLA - ODPUST PARAFIALNY

do środy włącznie

Par. Chrystusa Króla i Błog. Alicji Kotowskiej

REKOLEKCJE TRWAJĄ OD NIEDZIEL

24.XI. DO ŚRODY 27.XI.2019

Zapraszamy na spotkania rekolekcyjne:

NIEDZIELA 24.XI – UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA

Podczas wszystkich Mszy św. wstępne nauki rekolekcyjne.

Niedzielny program Mszy św.: 7.00;830;10.00;11.30;

13.00;16.00;18.00,

o godz. 13 Msza św. – Suma Odpustowa.

  godz.11.30 - Msza św. dla dzieci

  godz.16.00 - Msza św. dla młodzieży

PONIEDZIAŁEK 25.XI

  godz.  8.30 – Modlitwy poranne

  godz.  9.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną

  godz. 15.00 - Spotkanie dla dzieci – klasy ‘O” - III

  godz. 16.00 – Spotkanie dla dzieci – klasy IV - VI

  godz. 17.00 – Spotkanie – klasy VII,VIII

  godz. 18.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

  godz. 20.00 – Spotkanie dla młodzieży

                      – zakończenie - Apel Jasnogórski

Wtorek 26 XI-DZIEŃ SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ 

   godz.  9.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną

 

   SŁUCHANIE SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ W GODZINACH:

    8.00 - 10.00

  16.00 – 18.30

   godz. 15.00 - Spotkanie dla dzieci – klasy ‘O” – III

   godz. 16.00 – Spotkanie dla dzieci – klasy IV – VI

   godz. 17.00 – Spotkanie -  klasy VII,VIII

   godz. 18.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

   godz. 20.00 – Spotkanie dla młodzieży

                       – zakończenie - Apel Jasnogórski

ŚRODA 27.XI

   godz.  8.30 – Modlitwy poranne

   godz.  9.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną

   godz. 15.00 - Msza św. z nauką – klasy ‘O” - III

   godz. 16.00 – Msza św. z nauką – klasy IV - VI

   godz. 17.00 – Msza św. z nauką - klasy VII,VIII

   godz. 18.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną

   godz. 20.00 – Msza św. z nauką  dla młodzieży

                       – Zakończenie - Apel Jasnogórski.

 

    W środę na Mszę św. o godz. 9.00 zapraszamy Osoby Starsze i Chore. Nawiedzenie chorych w domach – w pierwszą sobotę grudnia.

UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA CHRYSTUSA KRÓLA W NIEDZIELĘ 24.XI.2019 R.

SUMA ODPUSTOWA O GODZ.13.00

           Po Mszy św. przed Najśw. Sakramentem                                       Ojczyzny Chrystusowi Królowi Wszechświata.

            Rekolekcje poprowadzi ks Marek Barański dyrektor placówki salezjańskiej w Kniewie. W środę podczas Mszy św. kolekta przeznaczona jest dla ks. Rekolekcjonisty na rozbudowę szkoły i oratorium salezjańskiego w Kniewie.

Wszystkim Parafianom życzymy owocnych rekolekcji – nawrócenia i uwielbienia Chrystusa Króla Wszechświata. - duszpasterze.

adwent 2019/2020

W ADWENCIE  -  MSZA ŚW. O MATCE BOŻEJ - RORATY

W adwencie Mszę św. Roratnią o Matce Bożej odprawiamy rano o godz. 6.00 w dni powszednie od poniedziałku do soboty. Adwent jako czas czuwania i oczekiwania wyraża się pierwszą Mszą św. o wschodzie słońca. Nazwa Mszy pochodzi od jej introitu, który zaczyna się od słów „rorate cæli desuper” („spuśćcie rosę niebiosa”).

     Ważną postacią podczas tegorocznych rorat będzie kard. Stefan Wyszyński. Na stronie Gościa Niedzielnego czytamy:

"Poznać wielkiego prymasa, który pomógł nam zachować wiarę i odzyskać upragnioną wolność w najtrudniejszym okresie współczesnych dziejów, to obowiązek każdego Polaka, przede wszystkim najmłodszego. Dlatego przed beatyfikacją sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego chcemy uczestnikom adwentowych spotkań roratnich przedstawić jego osobę i życie".

Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego odbędzie się 07 czerwca 2020 roku w Warszawie.

     Zapraszamy na Roraty RODZINY z DZIEĆMI. Tradycyjnie dzieci przynoszą ze sobą lampiony, z palącym się światełkiem. Lampiony przypominają nam o naszej gotowości na przyjście Zbawiciela jako Dziecięcia Bożego w dzień Bożego Narodzenia. Są nawiązaniem do Ewangelii o pannach, które z zapalonymi lampionami oczekiwaly na przyjście Pana Młodego na ucztę weselną.

    Dzieci, które uczestniczą w Roratach po Mszy św. zanim pójdą do szkoły lub domu

mogą skorzystać z ciepłego "kakałka"

NAJŚWIĘTSZA RODZINO z NAZARETU

ukazuj nam życie mądre i piękne.

NIECH NAS NIE NISZCZY:

bogactwo bez pracy, nauka bez etyki. polityka bez zasad,

postęp bez serca, religia bez ofiary, kult bez rozumu.

NIECH JEZUS CHRYSTUS BĘDZIE ŹRÓDŁEM NASZEJ MIŁOŚCI I UŚWIĘCA CODZIENNOŚĆ.  Amen.

       ADWENT 2019-2020                

     W pierwszą niedzielę adwentu rozpoczyna się nowy rok duszpasterski, który na przełomie 2019/2020

będzie pod hasłem "Wielka Tajemnica Wiary"

      Towarzyszyć będzie motto z Biblii : „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29)

      Rok liturgiczny rozpoczyna trzyletni program duszpasterski na lata 2019-2022, odbywający się pod hasłem : "Eucharystia daje życie"

      Nowy program będzie koncentrował się na Eucharystii.

Celem programu jest zapraszanie wiernych do jeszczej bardziej świadomego udziału w Tajemnicy wieczernika.

KOLĘDA 2019/2020

DATA   Rok 2019/2020  Nazwa ulic należących do parafii Chrystusa Króla

                                         i Bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie

28.XII   Sobota            ul. Lelewela ul. Ofiar Piaśnicy blok nr 3, 30

29.XII   Niedziela        ul. Okrężna, ul. Dolna ul. Krasińskiego, ul. Majkowskiego

30.XII   Poniedziałek  ul. Ofiar Piaśnicy domy ul. Jasna ul. Traugutta

    02 I   Czwartek        ul. Żeromskiego domy ul. Kołłątaja blok 1, 3, ul. Kołłątaja domy

    03 I    Piątek             ul. Ofiar Piaśnicy blok nr 39 a 39 b (Ks. Paweł,ks. Leopold )

    04 I    Sobota            ul. Broniewskiego ul. Puławskiego ul. Żeromskiego blok 5

    05 I    Niedziela        ul. Kolejowa ul. Jana z Kolna ul. Żeromskiego blok 2, 12, 14

    06 I    Poniedziałek  ul. Karnowskiego domy, ul. Karnowskiego 1

    07 I    Wtorek           ul. Karnowskiego 6, 10, 13, 14 ul. Graniczna 11

                                       ul. Karnowskiego 2, 4

    08 I    Środa              ul. Niska, (Ks. Paweł) ul. Heyki 1,3,5 (Ks. Leopold)

    09 I    Czwartek        ul. Gulgowksiego domy, ul. Rogali domy

    10 I    Piątek              ul. Graniczna 15 ul. Graniczna domy, Graniczna 7, 9

    11 I    Sobota             ul. Przemysłowa  11 a, 13a  (ks. Paweł)

                                       ul. Przemysłowa 2, 4, 6, 8, dom 2a ul. Graniczna 5 (ks. Leopold)

    12 I    Niedziela         ul. Przemysłowa domy: 5, 19b, 21 ,41a, 41b,41c, blok 7, 15

                                       ul. Przemysłowa domy: 24, 26, 28, 30 blok 9, 11, 13

                                       ul. Akacjowa, ul. Wierzbowa, ul. Lipowa

    13 I    Poniedziałek  ul. Przemysłowa 7a, 9 a,10,12,14,16

    14 I    Wtorek           ul. Przemysłowa 6a, 8a,

    15 I    Środa              ul. Przemysłowa 25,27,29,31,34,36 a i b,35,38,40,42,44,46,48,50,

                                            Działki - Cementownia

    16 I    Czwartek        ul. Nadrzeczna;  ul. Zwycięstwa nr parzyste

    17 I    Piątek              ul. Wczasowa;  ul. Zwycięstwa nr nieparzyste;  ul. Nanicka 6

    18 I    Sobota                   Kąpino Dolne ul. Chopina od lasu do mostu ul. Brygady WP;

                                       ul. Nowowiejskiego; ul. Jagielskiego domy

    19 I    Niedziela         ul. Kusocińskiego domy; ul. Ogrody Nanickie; ul. Derdowskiego,

                                       ul. Kusocińskiego 1 

    20 I    Poniedziałek   ul. Jagielskiego 9 ul. Narutowicza 3 (2 księży)

    21 I    Wtorek            ul. Narutowicza domy, ul. Narutowicza  21, 23 (2 księży)

    22 I    Środa               ul. Narutowicza 1; ul. Słoneczna Ul. Rejtana 1 (2 księży )

    23 I    Czwartek        ul. Rejtana  7, 9, 15

    24 I    Piątek              ul. Rejtana 3, 5 Ul. Kusocińskiego 5

    25 I    Sobota             ul. Kusocińskiego 3, 11, 13

    26 I    Niedziela         ul. Kusocińskiego 7, 9 Ul. Nanicka 8

    27 I    Poniedziałek   ul. Nanicka 4, 12, 16

    28 I    Wtorek            ul. Nanicka 10, 14 ul. Nanicka domy, ul. Słowackiego domy

    29 I    Środa                    Kolęda dodatkowa

    30 I    Czwartek       

    31 I    Piątek   

OBRZĘD OGŁOSZENIA DATY WIELKANOCY I INNYCH ŚWIĄT RUCHOMYCH

Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia (poniedziałek) 2020

 

Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii (nr 118), na każdej Mszy św. w uroczystość Objawienia Pańskiego po Ewangelii można dokonać ogłoszenia daty Wielkanocy i innych świąt ruchomych. Obrzęd najlepiej zapowiedzieć we wprowadzeniu do Mszy św., prosząc jednocześnie wiernych o pozostanie w postawie stojącej po Ewangelii.

     Drodzy bracia i siostry, chwała Pańska objawiła się pośród nas i zawsze będzie się objawiać, aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. W rytmie i wydarzeniach czasu, wspominamy i przeżywamy  tajemnice  zbawienia.

     Centrum całego roku liturgicznego jest Święte Triduum Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego, które osiąga szczyt w Niedzielę Zmartwychwstania.

     W tym roku Wielkanoc będziemy obchodzili 12 kwietnia. W każdą niedzielę – Paschę tygodnia, Kościół święty uobecnia wielkie wydarzenie, przez które Chrystus zwyciężył grzech i śmierć. Ze świąt Paschalnych wypływają wszystkie święte dni: Środa Popielcowa, rozpoczynająca Wielki Post przypada w tym roku 26 lutego. Wniebowstąpienie Pańskie 24 maja. Zesłanie Ducha Świętego 31 maja. Uroczystość Najświętszego  Ciała  i Krwi  Pańskiej  11 czerwca.

     W dniu 29 listopada przypada pierwsza Niedziela Adwentu. Równocześnie w święta Matki Bożej, Apostołów, świętych i we Wspomnienie Wiernych Zmarłych, Kościół pielgrzymujący na ziemi głosi Paschę swojego Pana. Chrystusowi, który był, który jest i który przychodzi, Panu czasu i historii, niech będzie wieczna chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 18 - 25 STYCZEŃ 2020

Wprowadzenie w tematykę roku 2020

Życzliwymi bądźmy

(por. Dz 28,2)

Materiały na Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan w 2020 r. zostały przygotowane przez Kościoły chrześcijańskie na Malcie i Gozo (Chrześcijanie Razem na Malcie). 10 lutego chrześcijanie na Malcie obchodzą Święto Rozbicia Okrętu św. Pawła. Wspominają wtedy okoliczności, w jakich apostoł Paweł znalazł się na wyspie – burzę, rozbicie się statku i cud ze żmiją (Dz 27,9 – 28,6) – i dziękują za dotarcie wiary chrześcijańskiej na Maltę. Czytanie z Dziejów Apostolskich przeznaczone na ten dzień jest tekstem wybranym na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Historia zaczyna się od pojmania Pawła w Jerozolimie i odesłania go drogą morską do Rzymu (Dz 27,1n.). Podczas podróży rozpętała się potężna burza. Pasażerowie na statku zdani są na łaskę żywiołów, które spychają okręt na nieznane wody. Ludzie czują się zagubieni i pozbawieni nadziei.

(Dz 27,9 – 28,6) –  Czytanie z Dziejów Apostolskich jest tekstem wybranym na tegoroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.

    Na statku znajduje się 276 osób. Są wśród nich doświadczeni żeglarze, setnik i jego żołnierze oraz więźniowie. Wszyscy są wobec siebie nieufni. Wzajemną podejrzliwość oraz napięcia pogłębia obawa o własne życie. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się więźniowie – w razie rozbicia statku grozi im zbiorowa egzekucja (27,42).

W tym zamęcie Paweł wyróżnia się jako ostoja spokoju. Wie, że jego życiem nie rządzi fatum, lecz jego los znajduje się w rękach Boga, do którego należy i którego czci (por. 27,23). Dzięki wierze apostoł jest przekonany, że nikomu nic się nie stanie. Tym przekonaniem dzieli się z innymi, napełniając ich otuchą i zachęcając do wspólnego posiłku. Wkrótce wszyscy, wzorem Pawła, dzielą się chlebem, zjednoczeni w nadziei i ufności w jego słowa.

Refleksje przeznaczone na osiem dni oraz nabożeństwa skupią się na

tekstach z Dziejów Apostolskich. Tematy na te osiem dni brzmią następująco:

Dzień 1: Pojednanie: wyrzuć ładunek za burtę

Dzień 2: Oświecenie: znajdź i ukaż światło Chrystusa

Dzień 3: Nadzieja: nikt z was nie zginie

Wprowadzenie 11

Dzień 4: Zaufanie: nie bój się, wierz

Dzień 5: Pokrzepienie: połam chleb na drogę

Dzień 6: Gościnność: okaż życzliwość

Dzień 7: Nawrócenie: przemień serce i umysł

Dzień 8: Hojność: przyjmij i daj.

53. TYDZIEŃ MODLITW O TRZEŹWOŚĆ NARODU - 23 - 29 LUTY 2020

Teksty modlitwy wiernych   -

Droga Krzyżowa Wolni i Wyzwalający.

Rozważania autorstwa

Czcigodnego Sługi Bożego Księdza Franciszka Blachnickiego

VII Niedziela Zwykła  23 lutego 2020 r.

MODLITWA WIERNYCH

Do Boga, Który jest Miłością zanieśmy nasze prośby:

 

1. Módlmy się za Kościół, aby głoszona przez Niego prawda o Bożej miłości do człowieka dotarła do wszystkich ludzi. Ciebie prosimy...

2. Módlmy się za rządzących narodami, aby ich działania przyniosły pokój i zaprzestanie konfliktów zbrojnych. Ciebie prosimy…

3. Módlmy się o dobre owoce rozpoczynającego się dziś tygodnia modlitw o trzeźwość naszego narodu. Ciebie prosimy…

4. Módlmy się o Boże błogosławieństwo dla dzieła Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i innych ruchów abstynenckich w naszej ojczyźnie, aby abstynencja ich członków, prowadziła do trzeźwości całego naszego narodu. Ciebie prosimy...

5. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, zmarłych polecanych w tej Eucharystii……………… o dar nieba dla nich. Ciebie prosimy...

6. Módlmy się za naszą eucharystyczną wspólnotę, abyśmy wolni od wszelkiego lęku przed światem z radością dawali świadectwo swoim życiem, że jesteśmy uczniami Jezusa. Ciebie prosimy…

     Boże, Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra. Z pokorą prosimy, abyś nie szczędził nam Twego błogosławieństwa przez Chrystusa Pana naszego.

2020 - X TYDZIEŃ WYCHOWANIA

„Budujmy więzi”

„Kerygmat powinien skupić się na Panu Jezusie jako kochającym bracie, przyjacielu, który pomaga jak najlepiej przeżywać relacje…”
(Dyrektorium o katechizacji 2020, pkt 247)

Drodzy Rodzice, Duszpasterze, Nauczyciele i Wychowawcy,

 

w tym roku przypada setna rocznica urodzin św. Jana Pawła II, którego można nazwać „papieżem relacji”. Ten charakterystyczny rys sylwetki Papieża Polaka był widoczny już w jego kapłańskiej posłudze (środowisko nazywało go „Wujkiem”), a później w czasie dwudziestu siedmiu lat trwania jego pontyfikatu. Dialog ekumeniczny i międzyreligijny, prośba o przebaczenie skierowana, do tych, którzy cierpieli z winy synów i córek Kościoła, spotkania z uczonymi, reprezentującymi różne kierunki myślenia, to tylko niektóre z działań św. Jana Pawła II, świadczących o stylu, w jakim realizował swój pontyfikat. Sam Ojciec Święty był mistrzem w nawiązywaniu relacji.

bottom of page