top of page
par. Chrys. Król
Odpust (27).JPG

Prezbiterium jest symbolem wspólnoty Kościoła, zbudowanej z «żywych kamieni», którymi są wierzący. Jest to obraz bardzo bliski apostołom. Św. Piotr (1 P 2, 4-5) i św. Paweł (Ef 2, 20-22) podkreślają, że «kamieniem węgielnym» tej duchowej świątyni jest Chrystus  i że również my, zgodni i ściśle z Nim zjednoczeni, mamy uczestniczyć w budowaniu tej żywej świątyni. Na krzyżu Chrystus pokonał śmierć i objawił Miłość do człowieka. Tylko w krzyżu Jezusa Chrystusa człowiek odnosi zwycięstwo.

galerie
odpust 22 XI 2020
bottom of page