prezbiterium1.jpg

Prezbiterium jest symbolem wspólnoty Kościoła, zbudowanej z «żywych kamieni», którymi są wierzący. Jest to obraz bardzo bliski apostołom. Św. Piotr (1 P 2, 4-5) i św. Paweł (Ef 2, 20-22) podkreślają, że «kamieniem węgielnym» tej duchowej świątyni jest Chrystus  i że również my, zgodni i ściśle z Nim zjednoczeni, mamy uczestniczyć w budowaniu tej żywej świątyni.

Na krzyżu Chrystus pokonał śmierć i objawił Miłość do człowieka. Tylko w krzyżu Jezusa Chrystusa człowiek odnosi zwycięstwo.

 
 

konto parafii:

Bank Spółdzielczy w Krokowej

Krokowa ul. Żarnowiecka 1

84-100 Krokowa
nr konta:

16 8349 0002 0001 2449 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Krokowej

Krokowa ul. Żeromskiego 1

84-100 Krokowa

numer konta

 16 8349 0002 0001 2449 2000 0010

proboszcz parafii:

ks. prał. Daniel Nowak, dziekan dekanatu wejherowskiego,

kustosz  sanktuarium bł. Męczennicy

Alicji Kotowskiej i Towarzyszy - Lasy Piaśnickie

Stowarzyszenie Rodzina Piaśnicka

84-200 Wejherowo, ul. Narutowicza 2

Prezes Stow.: Małgorzata Śliwicka

telefon: 509-902-038

©2019 by Parafia Chrystusa Króla w Wejherowie.

Proudly created by kl. Jakub Wojewódka with Wix.com

Sanktuarium: Kaszubski Bank Spółdzielczy

w Wejherowie, ul. Pucka 5, 84-200 Wejherowo
numer konta: 50 8350 0004 0008 7232 2000 0010