ŚWIĘTO PATRONALNE ARCHIDIECEZJI  GDAŃSKIEJ

                                                                       ku czci ŚWIĘTEGO WOJCIECH

                                                 oraz 12 ROCZNICA INGRESU KSIĘDZA ARCYBISKUPA

                                                                  do ARCHIKATEDRY OLIWSKIEJ

                                                  Zbliża się uroczystość patronalna ku czci Świętego Wojciecha, która

                                                w tym roku wpisuje się w trudny czas epidemii. Z oczywistych względów nie możemy przeżywać jej na Wzgórzu Świętego Wojciecha w Gdańsku ani jak co roku pielgrzymować pieszo do naszego Archidiecezjalnego Sanktuarium.

Zapraszamy zatem do duchowej łączności z Archikatedrą Oliwską, gdzie znajdują się relikwie naszego Świętego Patrona, który w 997 roku ochrzcił lud Gdańska. Mszy Świętej Odpustowej w niedzielę, 26 kwietnia br., o godz. 11.30 będzie przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, który zawierzy całą archidiecezję opiece i wstawiennictwu Świętego Wojciecha. Liturgia transmitowana będzie na stronie Gościa Gdańskiego

Podczas Eucharystii będziemy modlić się również w intencji Metropolity Gdańskiego, który dokładnie tego dnia będzie przeżywał 12. rocznicę Ingresu do Archikatedry Oliwskiej. W całej archidiecezji w modlitwie wiernych należy dodać okolicznościowe wezwanie oraz odmówić modlitwę za Księdza Arcybiskupa (teksty w kalendarzu liturgicznym).

              TYDZIEŃ BIBLIJNY

                                                                        We wszystkich kościołach naszego kraju przeżywamy w dniu

                                                                        26 kwietnia 2020 roku Tydzień Biblijny pod hasłem "„Kto we

                                                                     Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego” (por. J 6,35-36) oraz czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego pod hasłem "Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia". Tak swoim hasłem jak i wybranymi do wspólnotowej lektury tekstami z Ewangelii według św. Mateusza nawiązuje ono do 100. rocznicy urodzin Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II. Ten wielki Papież przez cały swój pontyfikat głosił Ewangelię wszystkim narodom świata. Wypełniał posłannictwo zlecone apostołom i ich następcom przez zmartwychwstałego Chrystusa: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody!” (Mt 28,19).

W imieniu organizatorów pragnę wyrazić radość, że patronat honorowy nad czwartym Narodowym Czytaniem Pisma Świętego sprawują: Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki oraz Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Mateusz Morawiecki.

Uroczysta celebracja pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego – z udziałem zaproszonych lektorów – ma miejsce w sanktuarium Miłosierdzia w Łagiewnikach i jest transmitowana na żywo w TVP 1 o godz. 7.00. Ten sam rytuał czytania Pisma świętego towarzyszy Mszy św. sprawowanej przez Księdza Arcybiskupa Wacława Depo w kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze, która jest transmitowana na żywo w TVP 1 o godz. 11.00.

Mamy żywą nadzieję, że również Ojciec Święty Franciszek po modlitwie „Regina Coeli” skieruje do Polaków słowa pasterskiej zachęty nie tylko do osobistej, ale i wspólnotowej lektury Pisma świętego.

konto parafii:

Bank Spółdzielczy w Krokowej

Krokowa ul. Żarnowiecka 1

84-100 Krokowa
nr konta:

16 8349 0002 0001 2449 2000 0010

numer konta parafii:

 16 8349 0002 0001 2449 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Krokowej

Krokowa ul. Żeromskiego 1  84-100 Krokowa

proboszcz parafii: telefon: 509-902-038

ks. prałat Daniel Nowak, dziekan dekanatu wejherowskiego, kustosz  sanktuarium bł. Męczennicy

Alicji Kotowskiej i Towarzyszy - Lasy Piaśnickie

wojewodkajakub@gmail.com  ©2019 by Parafia Chrystusa Króla w Wejherowie.

Proudly created by kl. Jakub Wojewódka with Wix.com