top of page

CARITAS  PARAFIALNA

SŁOWO NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA Ks. Bp Wiesław Szlachetka Umiłowani w Panu Siostry i Bracia! Dziś, w Niedzielę Miłosierdzia, która jest patronalnym świętem Caritas,czytamy w Dziejach Apostolskich: „Uczniowie trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach” (Dz 2,42). W taki sposób św. Łukasz pokazuje zwyczajne życie pierwszej gminy chrześcijańskiej, która tworzyła się po Zmartwychwstaniu Jezusa.Jego Zmartwychwstanie stało się światłem dla głębszego rozumienia Ofiary Krzyża. W tych paschalnychwydarzeniach, poprzedzonych głoszeniem Ewangelii,zaczęto rozpoznawać bogactwo darów Bożego miłosierdzia. Do tych darów należą przebaczenie grzechów i „życie w obfitości”.Dzisiejsza Ewangelia zaświadcza, że gdy uczniowie ujrzeli zmartwychwstałego Pana, to uradowali się. A widok śladów Męki na Jego rękach i boku uświadomił im wielkość Jego miłości, że „do końca ich umiłował” (J 13, 1). To wszystko skłania nas, by za Tomaszem wyznać wiarę - „Pan mój i Bóg mój”. Doświadczenie miłości miłosiernej, która najpełniej ukazała się w Jezusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, zyskało wymiar wspólnototwórczy. W tym duchu zaczął rozwijać się Kościół – wspólnota uczniów Chrystusa, w której miłosierdzie definiuje wzajemne relacje i sposób korzystania z dóbr materialnych, by nikomu nie brakowało powszedniego chleba. Tylko taka wspólnota, której obraz został nakreślony w Dziejach Apostolskich, jest zdolna zaspokoić potrzebę serca każdego człowieka. Tą potrzebą jest spotkanie z innymi, rozmowa, kształtowanie relacji orazwięzi przepełnionych bliskością i pokojem. Taka wspólnota jest oparciem i wielką pomocą w codzienności, gdyż doświadczając Bożego miłosierdzia, sama stara się czynić miłosierdzie. Jest to istotna cechaKościoła Chrystusowego, w który wierzymy.Wiara w KościółChrystusowy inspiruje nas, abyśmy stawali się świadkami miłosierdzia, tzn. abyśmy stawali się miłosierni, jak Ojciec nasz jest miłosierny (por. Łk 6, 36).Tę myśl papież Franciszek wyraził w następujących słowach:„Skoro dostąpiliśmy miłosierdzia, stańmy się miłosierni” (Homilia z dnia 11 kwietnia 2021). Te słowa będą stanowić hasło tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia. Żeby jednak owocnie czynić miłosierdzie, trzeba nieustannie otwierać się na Bożą miłość, z której miłosierdzie bierze swój początek. Mając to na uwadze papież Benedykt XVI przypomina: „Kto chce ofiarować miłość, sam musi ją otrzymać w darze. Oczywiście, człowiek może — jak mówi nam Chrystus — stać się źródłem, z którego wypływają rzeki żywej wody (por. J 7, 37- 38). Lecz aby stać się takim źródłem, sam musi pić wciąż na nowo z tego pierwszego, oryginalnego źródła, którym jest Jezus Chrystus, z którego przebitego Serca wypływa miłość samego Boga: por. J 19, 34” (Benedykt XVI, Deus Caritas est, nr 7). Do przebitego Serca Zbawiciela, które jest otwartym źródłem miłości miłosiernej,przybliżamy się i czerpiemy wtedy, gdy trwamy „w nauce apostołów” - czyli w nauce Ewangelii, gdy trwamy „we wspólnocie” - czyli gdy jesteśmy zjednoczeni w Kościele, gdy trwamy „w łamaniu chleba” - czyli gdy uczestniczymy w Eucharystii i wreszcie, gdy trwamy „w modlitwach” – chodzi tu o modlitwę osobistą i wspólnotową. Czerpiącw ten sposób ze źródła Bożego miłosierdzia, stajemy się rzeczywistymi jego świadkami w świecie. Św. Jan Paweł II podczas poświęcenia sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach powiedział: „Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły i serca, i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy (Jan Paweł II,Homilia, Łagiewniki 2002 r.). A zatem świat nieustannie potrzebuje świadków miłosierdzia, ludzi wrażliwych i serdecznych, którzy zmieniają swoje środowiska w miejsca, gdzie miłość miłosierna staje się rzeczywistością przywracającą nadzieję, gdzie nie zapomina się o tych najbardziej wykluczonych i potrzebujących pomocy. Wśród świadków Bożego miłosierdzia na szczególną uwagę zasługują-wolontariusze Parafialnych Zespołów Caritas, Szkolnych i Akademickich Kół Caritas, ale też wszyscy ludzie dobrej woli.Dziękuję za Waszą wrażliwość i empatię, za Wasze zaangażowanie wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc. To dzięki Wam tak wiele osób doświadcza radości spotkania z ludźmi o dobrym i otwartym sercu, którzy, napełnieni miłością Boga, ofiarują ją innym. Zwłaszcza dzisiaj, gdy nasi Bracia i Siostry z Ukrainy tak bardzo cierpią z powodu rosyjskiej agresji. Wskutek tejwojny, która toczy się tak blisko nas, Caritas Polska wraz z Caritas diecezjalnymi stanęła wobec największych wyzwań organizacyjnych i logistycznych, jakie kiedykolwiek pojawiły się od jej odrodzenia, czyli w jej 30-letniej historii. Prowadzona jest na wielką skalę pomoc zarówno na terenie Ukrainy, jak i w Polsce,dla przybywających uchodźców. Od niedawna ukraińskie rodziny objęto także programem „Rodzina Rodzinie”, który już od lat skutecznie sprawdza się w niesieniu pomocy ofiarom w miejscach dotkniętych konfliktami i kataklizmami - w Syrii, Iraku, Strefie Gazy,Libanie.Caritas Polska prowadzi projekty pomocy humanitarnej i rozwojowej w kilkudziesięciu krajach na świecie. Wspólnoty Caritas jednocześniekontynuują i rozwijają dotychczasowe programy pomocy charytatywnej w kraju i za granicą.Cały czas działają domy samotnej matki, ośrodki interwencyjne dla kobiet w kryzysie, świetlice terapeutyczne i resocjalizacyjne, hospicja, okna życia, jadłodajnie, domy dziecka i wiele innych dzieł i akcji pomocowych. Wolontariusze i pracownicy Caritas od wielu lat tworzą miejsca, które stają się domami – wspólnotami domowników, wśród których nikt nie czuje się obco. Dziś, w patronalne święto Caritas, tradycyjnie w wielu parafiach prowadzona jest zbiórka na cele charytatywne. W imieniu obdarowanych z całego serca dziękuję za ogromną życzliwość, za każdy gest miłosierdzia, który –zgodnie z obietnicą naszego Pana - jest skarbem gromadzonym w niebie (zob. Łk 12,33). Ostatni dzień Tygodnia Miłosierdzia, (tj. sobotę 22 kwietnia), będziemy świętować pod hasłem „Dzień Dobra”, aby bardziej dostrzec, że dobro jest w nas, że dobra jest więcej, że każdy dzień roku zasługuje na to, aby dzielić się dobrem z naszymi bliźnimi. Jakże ważne są tu słowa papieża Franciszka: „Umacniajmy to, co jest dobre i oddawajmy się służbie dobru” (Fratelli tutti, nr 77). Niech Boże miłosierdzie przepełnia nasze serca radością i pokojem! /-/ bp Wiesław Szlachetka Przewodniczący Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu Polski

WIELKI POST - TUTKI Ogłoszenie parafialne - „CARITAS” – 26.03.2023 r. W ramach akcji "Tutka Miłosierdzia" z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania u wolontariuszy Parafialnego Zespołu „Caritas” można pobrać papierową torbę i wypełnić ją produktami żywnościowymi. Tak przygotowane paczki świąteczne w całości zostaną przekazane podopiecznym naszego parafialnego „Caritas”. Wypełnione tutki prosimy przynieść w przyszłą niedzielę 2 kwietnia czyli za tydzień i złożyć w koszu pod chórem. Bóg zapłać za włączenie się do tej akcji w tych trudnych czasach. Bóg Zapłać.

CHARYTATYWNY KONCERT SKARBONKI JAŁMUŻNY WIELKOPOSTNEJ Ogłoszenie parafialne – 14.02.2021 Parafialny zespół Caritas z radością informuje iż, na 9 Charytatywnym kolędowaniu pod nazwą „Festiwal Serc” zebraliśmy 7,530 zł dla małej Agaty, naszej parafianki. Ogromnie się cieszymy z bardzo pozytywnego nastawienia wykonawców i przyjęcia zaproszenia z koncertem kolęd. -Wszystkim zaangażowanym w istnienie festiwalu oraz tym którzy wzięli w nim udział i w jakikolwiek sposób wsparli inicjatywę "Caritas" a szczególności naszym wspaniałym i życzliwym parafianom, darczyńcom bardzo serdecznie chcemy podziękować! Bóg zapłać! CARITAS Ogłoszenie parafialne – 17.02.2021 Parafialny zespół Caritas informuje,że w Środę Popielcową i najbliższe dni można będzie wychodząc z kościoła zabrać ze sobą skarbonkę "jałmużny wielkopostnej". W domu do niej można składać przez okres Wielkiego Postu jakieś oszczędności. Skarbonkę prosimy przynieść do Kościoła w Wielką Sobotę. Zebrane pieniądze będą wsparciem rodzin potrzebujących w okresie wielkanocnym. Żeby to była jałmużna to chodzi o takie oszczędności, które pochodzą z odmówienia sobie czegoś lub ograniczenia z myślą o wparciu ubogich. Np. można sobie ograniczyć smakołyki, można pościć itp.

FESTIWAL SERCA Ogłoszenie parafialne – 31.01.2021 Dzisiaj w naszej parafii za sprawą IX edycji „Festiwalu Serc” już od wczesnych godzin porannych rozbrzmiewa piękny śpiew kolęd i pastorałek. To akcja cykliczna Parafialnego Zespołu „Caritas” mająca na celu wspólne radowanie się oraz niesienie pomocy najbardziej potrzebującym. W tym roku zbiórka pieniędzy zostanie przeznaczona na dalsze leczenie i codzienną rehabilitacje, małej Agatki. Wszystkim chórzystom, dyrygentom i zespołom które odpowiedziały na zaproszenie śpiewająco i są z Nami dzisiaj serdecznie dziękujemy! Naszych Parafian zachęcamy do wysłuchania koncertu kolęd na mszy świętej oraz na godzinę 20.00 do oglądania transmisji internetowej „online” prowadzonej z kościoła. Ze swoim bogatym programem artystycznym wystąpi Andrzej Rosiewicz. Jest również możliwość przelania darowizny na konto parafialnego „Caritas” z dopiskiem: „festiwal serc”, Nr konta podany będzie w ogłoszeniu: 55 8350 0004 0000 4242 2000 0010 Wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do otwarcia swoich serc na to dzieło miłosierdzia jakim jest niesienie pomocy najbardziej potrzebującym i chorym.

ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE Ogłoszenie parafialne 24.12.2020 Wolontariusze Parafialnego Zespołu "CARITAS" życzą, aby nowo narodzony Chrystus był światłem na drogach naszego życia pełnym Radości, Pokoju i Miłości. Niech ten, który swoim narodzeniem przynosi Nam dar wielkiego miłosierdzia, pomaga Nam świadczyć miłosierdzie i żyć jego pełnią - Błogosławi Nam na każdy nowy dzień. Z całego serca życzymy Państwu dni prawdziwie świątecznych: jaśniejących pierwszą gwiazdką, ciepłych w sercu i zimowych na zewnątrz. Niech z nut świątecznych życzeń powstanie najpiękniejsza kolęda. I mocą płynącą prosto z serca spełni Państwa wszystkie ukryte marzenia. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz powodzenia w życiu osobistym i zawodowym. Wesołych i Spokojnych Świąt Bożego Narodzenia!

TUTKA MIŁOSIERDZIA Ogłoszenie parafialne - 10.12.2020 z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia u wolontariuszy Parafialnego Zespołu „Caritas” można pobrać papierową torbę i wypełnić ją produktami żywnościowymi. Lista potrzebnych produktów znajduje się w torbie. Tak przygotowane paczki świąteczne w całości zostaną przekazane podopiecznym naszego parafialnego Caritas. Wypełnione tutki prosimy przynieść w niedzielę 13 grudnia i złożyć w koszu pod chórem. Bóg zapłać za włączenie się do tej akcji w tych trudnych czasach. SZCZĘŚĆ BOŻE!

                                             TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA 19 - 26 IV 2020

                                        „Miłosierdziem budujemy Kościół Boży” Kardynał Stefan Wyszyński:

                                                                   - Słowo Przewodniczącego Komisji Charytatywnej

                                                          Konferencji Episkopatu Polski na Niedzielę Miłosierdzia

                                            - KS. BP WIESŁAW SZLACHETKA

                            Drodzy Bracia i Siostry!

Święto Miłosierdzia Bożego to także patronalne święto Caritas, która przez swoją posługę wypełnia misję uczniów Chrystusa. W tej misji uczestniczą wszyscy, którzy na różne sposoby wspierają ubogich, a także ci, którzy naśladują postawę dobrego Samarytanina by ratować swoich bliźnich, których zdrowie i życie są zagrożone. To święto, ustanowione przez św. Jana Pawła II, zwyczajowo rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia – czas, który jest wezwaniem do refleksji i bardziej uważnego rozejrzenia się wokół, by lepiej dostrzec tych, którzy szczególnie potrzebują naszej pomocy.

bottom of page