top of page

WYDARZENIA RELIGIJNO NARODOWE W 2020

kard__Stefan_Wyszyński.jpg

KARDYNAŁ

STEFAN WYSZYŃSKI

BEATYFIKACJA

16 LIPIEC

WSPOMNIENIE MATKI BOŻEJ Z GÓRY KARMEL

Zbliża się Tydzień św. Krzysztofa

W dniach 19-26 lipca 2020 będzie obchodzony 21. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa wraz z misyjną Akcją św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. W tym czasie za wstawiennictwem św. Krzysztofa – Patrona kierowców i podróżnych będziemy się modlić za wszystkich użytkowników drogi o bezpieczne podróże dla wszystkich. Ważnym punktem obchodów jest błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, aby zawsze używali ich mądrze i odpowiedzialnie. Do wszystkich użytkowników pojazdów jest kierowany apel o udział w Akcji św. Krzysztof i wsparcie misjonarzy w zakupie środków transportu poprzez przeznaczenie 1 grosza za każdy przejechany kilometr na ten cel. (JK)

KOMUNIKATY

PIELGRZYMKA 07.VI

       Beatyfikacja kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, odbędzie się 7 czerwca na Placu Piłsudskiego w Warszawie - ogłosił dziś metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Kard. Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. Za życia i po śmierci cieszył się szeroką sławą świętości. Osiem lat po śmierci w Warszawie rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny.

 

  Postulatorem generalnym procesu był o. Zbigniew Suchecki OFM Conv. Relatorem w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o. Zdzisław Kijas OFM Conv.

   Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia na etapie diecezjalnym rozpoczął się 20 maja 1989 r. a zakończył 6 lutego 2001 r. Trwał prawie 12 lat, w jego trakcie odbyło się 289 sesji, przesłuchano 59 świadków, dokładnie przebadano całą spuściznę kard. Wyszyńskiego - co w efekcie dało 2500 stron akt.

   Akta zebrane w toku procesu – w sumie 37 tomów – wraz załącznikami (książkami, artykułami autorstwa kandydata na ołtarze) zostały 27 kwietnia 2001 r. złożone w watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

  Watykańska część procesu beatyfikacyjnego rozpoczęła się 7 czerwca 2001 r. oficjalnym otwarciem akt beatyfikacyjnych. Kongregacja wyznaczyła relatora, tym samym rozpoczął się etap studium i udowadniania heroiczności cnót sługi Bożego.

   Trzytomowy zbiór materiałów tzw. Positio o świętości życia i heroiczności cnót Sługi Bożego kard. Kazimierz Nycz złożył 22 listopada 2015 r.na ręce prefekta watykańskiej kongregacji kard. Angelo Amato. Przekazana dokumentacja dotyczyła cnót teologalnych: wiary, nadziei i miłości; kardynalnych – roztropności, sprawiedliwości, męstwa, umiarkowania oraz moralnych – czystości, ubóstwa, posłuszeństwa i pokory w życiu Prymasa Wyszyńskiego.

Następnie komisje teologów oraz kardynałów i biskupów analizowały czy sługa Boży praktykował te cnoty chrześcijańskie w stopniu heroicznym. 25 kwietnia 2016 r. - zebrał się kongres teologów konsultorów. Spotkanie to służyło dyskusji nad „Positio super virtutibus”, czyli dokumentacją o heroiczności cnót Prymasa Polski.

   Natomiast 12 grudnia 2017 r. odbyła się sesja kardynałów i biskupów pod przewodnictwem prefekta kard. Angelo Amato. Grono to uznało, że sługa Boży praktykował cnoty teologalne w stopniu heroicznym. Prefekt kongregacji podczas audiencji przekazał papieżowi Franciszkowi dokumentację oraz zdanie komisji. Papież potwierdził opinię kardynałów i polecił Kongregacji opublikować dekret o heroiczności cnót kard. Stefana Wyszyńskiego. Dekret o heroiczności cnót Prymasa Tysiąclecia datowany jest na 18 grudnia 2017 r. Od tego dnia kard. Wyszyńskiemu przysługuje tytuł “Czcigodny Sługa Boży”, a do zakończenia procesu beatyfikacyjnego potrzeba było już tylko przeprowadzenia postępowania w sprawie cudu za przyczyną kandydata na ołtarze. To postępowanie ma także dwa etapy: diecezjalny, a potem watykański.

Diecezjalny etap procesu ws. cudu toczył się w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, ponieważ to tam, w 1988 roku, nastąpiło domniemane uzdrowienie młodej osoby za przyczyną kard. Stefana Wyszyńskiego. Chodzi o niewytłumaczalne medycznie zdarzenie, dotyczące 19-latki, która zachorowała na nowotwór tarczycy i nie dawano jej szans na przeżycie. Proces diecezjalny w sprawie cudu zakończył się 28 maja 2013 r. podczas uroczystej sesji w bazylice św. Jana Chrzciciela w Szczecinie. Licząca 300 stron kompletna dokumentacja medyczna oraz zeznania świadków zostały przekazane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

   Po ogłoszeniu dekretu o heroiczności cnót kard. Wyszyńskiego sprawa domniemanego uzdrowienia za jego wstawiennictwem została przebadana przez grupę biegłych lekarzy pracujących na zlecenie Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. 29 listopada 2018 r. konsylium lekarskie uznało to zdarzenie za niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia.

    Następnym etapem były obrady komisji teologów, której zadaniem było stwierdzenie czy uzdrowienie miało związek z modlitwą za przyczyną Sługi Bożego. 24 września 2019 r. zebrała się komisja kardynałów i biskupów, która potwierdziła autentyczność uzdrowienia za wstawiennictwem sługi Bożego i zaopiniowała pozytywnie papieżowi.

    2 października br., podczas audiencji dla prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Giovanniego Angelo Becciu, papież Franciszek upoważnił Kongregację do ogłoszenia dekretu o cudzie.

    W 1988 r. młoda (19-letnia wówczas) kobieta zachorowała na nowotwór tarczycy i nie dawano jej szans na przeżycie. 17 lutego 1988 r. wykonano w Szczecinie rozległą operację usuwając zmiany nowotworowe oraz dotknięte przerzutami węzły chłonne. Po początkowym pozornym polepszeniu stan zdrowia pacjentki pogorszył się. Podczas pobytu w Instytucie Onkologii w Gliwicach w styczniu i marcu 1989 kobietę leczono jodem radioaktywnym. W gardle wytworzył się guz wielkości 5 cm, który dusił pacjentkę i zagrażał jej życiu.

    14 marca 1989 r., po intensywnych modlitwach za wstawiennictwem kard. Wyszyńskiego, stwierdzono przełom. Kolejne badania prowadzone w gliwickim Instytucie Onkologii, potwierdzały dobry stan kobiety. W ciągu 30 lat nie stwierdzono u niej reemisji nowotworu i jest całkowicie zdrowa.

***

    Stefan Wyszyński urodził się w 3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie 3 sierpnia 1924 roku został wyświęcony na kapłana. Po czterech latach studiów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Społecznych uzyskał stopień doktora.

Podczas II wojny światowej jako znany profesor był poszukiwany przez Niemców. Ukrywał się m.in. we Wrociszewie i w założonym przez matkę Elżbietę Czacką zakładzie dla ociemniałych w Laskach pod Warszawą. W okresie Powstania Warszawskiego ks. Wyszyński pełnił obowiązki kapelana grupy "Kampinos" AK.

25 marca 1946 Pius XII mianował go biskupem lubelskim (sakrę nominat przyjął 12 maja tegoż roku), a 22 października 1948 powołał go na arcybiskupa Gniezna i Warszawy oraz Prymasa Polski. Na konsystorzu 12 maja 1953 papież włączył go w skład Kolegium Kardynalskiego, ale ówczesne władze nie zezwoliły nowemu purpuratowi na wyjazd do Rzymu po odbiór insygniów kardynalskich. Przyjął je z rąk Piusa XII dopiero 18 maja 1957.

W coraz bardziej narastającej konfrontacji z reżimem komunistycznym, Prymas Wyszyński podjął decyzję zawarcia "Porozumienia", które 14 lutego 1950 podpisali przedstawiciele Episkopatu i władz państwowych. Mimo to, sytuacja coraz bardziej się zaostrzała i 25 września 1953 prymas został aresztowany i internowany. Przebywał kolejno w Rywałdzie Królewskim koło Grudziądza, w Stoczku Warmińskim, w Prudniku koło Opola i w Komańczy w Bieszczadach.

    W ostatnim miejscu internowania napisał tekst odnowionych ŚLUBÓW NARODU, wygłoszonych następnie na Jasnej Górze 26 sierpnia 1956 jako Jasnogórskie Śluby Narodu. 26 października 1956 ks. prymas wrócił do Warszawy z internowania. W latach 1957-65 prowadził Wielką Nowennę przed Jubileuszem Tysiąclecia Chrztu Polski. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych czynnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. W okresie rodzącej się "Solidarności" pozostawał ośrodkiem równowagi i spokoju społecznego.

BEATYFIKACJA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

  7 czerwiec 2020 - WARSZAWA

z powodu koronowirusa przesunięta na inny termin

Od 1526 roku akt zaślubin stał się symbolicznym rytuałem,  związku Polski z Bałtykiem i przetrwał do dziś.

Historia Zaślubin Polski z Morzem

Pierwszych zaślubin Polski z Morzem dokonał król polski Zygmunt Stary w 1526 roku. Było to po stlumieniu nastrojów niemieckich i ewangelickich gdańszczan, którzy niejako w imię wolności żądali zamykania kościołów katolickich i przyjęcia nowej wiary od luterańskich nauczycieli. Po stłumieniu rebelii i ukaraniu śmiercią przywódców   dla podkreślenia polskiego królewskiego prawa regulowania żeglugi na Bałtyku z tytułu władztwa nad częścią wybrzeża, król Zygmunt Stary wypłynął ze swoją świtą i wojskiem z Gdańska na pełne morze.

10 lutego 1920 roku odbyła się uroczystość zaślubin Polski z morzem. Polska powróciła  nad Morze Bałtyckie

Na mocy traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919 roku Polska odzyskała znaczną część ziem zabranych jej przez Niemcy w czasie rozbiorów. Powstało "Wolne Miasto Gdańsk" o charakterze odrębnego tworu politycznego pod protektoratem Ligi Narodów, z włączeniem w skład terytorium celnego Polski i zapewniającym jej szerokie uprawnienia w porcie gdańskim. Od 10 stycznia 1920 Polska oficjalnie przejmowała liczący 147 km ubogi i zaniedbany pas wybrzeża, słabo zaludnionego, pozbawionego większych miast czy portów.  Do tego celu został powołany Front Pomorski, pod dowództwem gen. Józefa Hallera,

„W imieniu Narodu Polskiego biorę cię Bałtyku w nasze wieczyste władanie” – wrzucili pierścienie do morza. Po tym akcie żołnierze odśpiewali „Rotę” (…)

W czasie II wojny światowej 18 marca 1945 roku – po zdobyciu Kołobrzegu, żołnierze 1. Armii Wojska Polskiego dokonali aktu zaślubin Polski z morzem. Były one poprzedzone spontanicznymi zaślubinami w Dziwnówku i Mrzeżynie. W Kołobrzegu nadano oficjalny ceremoniał wojskowy, poprzedzony Mszą św. odprawianą przez ks. kapelana Alojzego Dudka z 3 Dywizji Piechoty im. Romualda Traugutta. „Z szyku ułanów wyjechało dwóch  żołnierzy. Odebrali oni  dwa złote pierścienie i wjechali na swych kasztanach w wodę". Dla morale wojska polskiego wyczerpanego walkami na Wschodzie te zaślubiny miały olbrzymie znaczenie.  W roku 1945 Polska przejmowała  zrujnowane po ciężkich walkach zgliszcza Gdańska, Kołobrzegu i Szczecina.

Żeby Polska była państwem stuprocentowym, żeby Polska była pełna, musi też być morska - dodał.

Po obaleniu komunizmu od roku 1989 kolejni prezydenci kreowali politykę zależną od partnerów zachodnich lub wschodnich. Dopiero prezydent Lech Kaczyński dokonał zdecydowanego zwrotu z wizją Polski wolnej z wyrazistą  tożsamością, bogactwem kulturowym, wartościami chrześcijańskimi i pamięcią, która nie pozwalała aby zdrajców czynić bohaterami, a bohaterów wyklętymi.

Lech Kaczyński 10 lutego w Pucku mówił, że piękne obchody to ważna sprawa, ale jeszcze ważniejsza jest codzienna praca i  „nieuleganie przekonaniom, że jedna autostrada wiodąca wzdłuż wybrzeża może nam zastąpić nasze porty”.

"Jubileuszowe wspominanie najważniejszych wydarzeń sprzed 100 lat jest wielką lekcją miłości ojczyzny, naszej obecnej, wolnej Polski"; napisał prezydent Polski Andrzej Duda.

ZAŚLUBINY POLSKI Z MORZEM 10 II 2020 ROK

Puck: godz. 10.00 – Rynek w Pucku ceremoniał powitania Prezydenta RP Andrzeja Dudy; godz. 11.00 - Msza Święta koncelebrowana w intencji Ojczyzny i Ludzi Morza pod przewodnictwem J.E. Księdza Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia Metropolity Gdańskiego (Fara Pucka).

Następnie po przejściu odnowienie aktu zaślubin z morzem.

Władysławowo – godz. 15.00: spotkanie z mieszkańcami Władysławowa i złożenie wieńca pod pomnikiem Antoniego Abrahama.

Wejherowo: godz.17.00: spotkanie z mieszkańcami Wejherowa (Plac Jakuba Wejhera 8), godz. 19.00: udział Pary Prezydenckiej w uroczystym koncercie z okazji rocznicy (Filharmonia Kaszubska)

zaślubiny z morzem
Żołnierze Wyklęci

SIERPIEŃ MIESIĄC ABSTYNENCJI

31 SIERPIEŃ

Dzień Solidarności i Wolności – polskie święto państwowe, obchodzone co roku 31 sierpnia w rocznicę porozumień sierpniowych, ustanowione w celu upamiętnienia historycznego zrywu Polaków do wolności i niepodległości z 1980 roku, który zapoczątkował proces upadku komunizmu i wyzwolenia narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy. Dzień 31 sierpnia został ustanowiony świętem państwowym przez Sejm RP w dniu 27 lipca 2005. Święto było obchodzone po raz pierwszy w 25 rocznicę porozumień sierpniowych w dniu 31 sierpnia 2005. Główne uroczystości odbyły się w Gdańsku.

ks. Jerzy POPIEŁUSZKO patron Solidarności od 2014 roku

Z upoważnienia Ojca Świętego Franciszka, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podjęła decyzję o ustanowieniu bł. ks. Jerzego Popiełuszki patronem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność". Jest to odpowiedź na prośbę Związku, podjętą przez Krajowy Zjazd Delegatów w 2010 roku, złożoną do Watykanu za pośrednictwem Episkopatu Polski.

1 MARZEC 2016 ROK

GODZ. 12,35

ODSŁONIĘCIE RONDA 

"ŻOŁNIERZE WYKLECI"

przy ul. Derdowskiego

1 MARZEC

ŚWIĘTO NIEZŁOMNYCH

WYKLĘTYCH

Obchodzimy w tym roku w piątek 28 lutego ze względu na niedzielę

MSZA ŚW. GODZ. 12.00

11.30 PATRIOTYCZNY

koncert w kościele:

MŁODZIEŻ SZKÓŁ ŚREDNICH

ORKIESTRA WOJSKOWA

po MSZY ŚW. ODSŁONIĘCIE TABLICY POŚWIĘCONEJ ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM

W KRYPCIE PAMIĘCI

w kościele.

Następnie przemarsz do

BRAMY PIAŚNICKIEJ

i ZŁOŻENIE NALEŻNEJ CZCI OBROŃCOM OJCZYZNY, ŻOŁNIERZOM SŁUSZNEJ SPRAWY.

diecezja -wirus

W niedzielę 19 kwietnia w godzinach popołudniowych zmarł w 61. roku życia i 34. roku kapłaństwa ks. kan. Zbigniew Zdybel, były proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Kąpinie, posługujący ostatnio przy parafii pw Nawiedzenia NMP w Jastarni.

POGRZEB W CZWARTEK:

MSZA ŚW. ŻAŁOBNA O GODZ. 11.00

W KOŚCIELE CHRYSTUSA KRÓLA  I  BŁ ALICJI W WEJHEROWIE.

O GODZ. 10.30  MODLITWA RÓŻAŃCOWA. 

MSZY ŻAŁOBNEJ PRZEWODNICZY KS. ABP SŁAWOJ LESZEK GŁÓDŹ METROPOLITA GDAŃSKI,

współcelebransi KS. BP WIESŁAW SZLACHETKA I OBECNI KSIĘŻA.

ZE WZGLĘDU NA OGRANICZENIA W KOŚCIELE, ZAPRASZAMY DO UCZESTNICZENIA ZA POŚREDNICTWEM TV CHOPIN NA KANALE 52, LUB W INTERNECIE; link: NADMORSKA 24.pl. kościoły online., lub na stronie parafii:

bottom of page