top of page
szkaplerz.jpg

     Dzień 16 VII w Kalendarzu Liturgicznym poświęcony jest  Najświętszej Maryi Pannie z Góry Karmel. Święto to przyjęło popularną nazwę Matki Bożej Szkaplerznej. Co to znaczy Matka Boska Szkaplerzna?

      Szkaplerz oznacza poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi i naśladowanie Jej cnót, szczególnie cnoty czystości i pokory. „Niech wszyscy noszący Szkaplerz św., który jest pamiątką otrzymaną od Matki Bożej, widzą w nim oznakę poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Dziewicy” (św. Jan Paweł II).

     W Sanktuariach Maryjnych jak Swarzewo i Sianowo w tym dniu odbywają się uroczystości odpustowe.

bottom of page