W niedzielę w tym roku 2 lutego  obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej.

 Kościół katolicki obchodzi święto OFIAROWANIA PAŃSKIEGO. Czyni to na pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej.

2 lutego przypada także Dzień Życia Konsekrowanego. Siostry i bracia zakonni, podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną służbę Bogu.

Przed 1969 r. na Zachodzie święto Ofiarowania Pańskiego znane było jako Święto Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny. Po soborze watykańskim II zmieniono nazwę, żeby ukazać chrystocentryczne znaczenie uroczystości. W Polsce od gromnic święconych tego dnia przyjęła się nazwa „Matki Boskiej Gromnicznej”.

Święto Ofiarowania Pańskiego przypada czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia.

Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako pierworodny syn był ofiarowany Bogu w świątyni jerozolimskiej. Wtedy też starzec Symeon wypowiedział proroctwo nazywając Jezusa "światłem na oświecenie pogan i chwałą Izraela". Dlatego święto to jest bogate w symbolikę światła.

Na pamiątkę ocalenia pierworodnych synów Izraela podczas niewoli egipskiej każdy pierworodny syn u Żydów był uważany za własność Boga. Dlatego czterdziestego dnia po jego urodzeniu należało zanieść syna do świątyni w Jerozolimie, złożyć go w ręce kapłana, a następnie wykupić za symboliczną opłatą. Równocześnie z obrzędem ofiarowania i wykupu pierworodnego syna łączyła się ceremonia oczyszczenia matki dziecka. Z tej okazji matka była zobowiązana złożyć ofiarę z baranka, a jeśli jej na to nie pozwalało zbyt wielkie ubóstwo - przynajmniej ofiarę z dwóch synogarlic lub gołębi. Fakt, że Maryja i Józef złożyli synogarlicę, świadczy, że byli bardzo ubodzy.

Święto Ofiarowania Pana Jezusa należy do najdawniejszych, gdyż było obchodzone w Jerozolimie już w IV w., a więc zaraz po ustaniu prześladowań. Dwa wieki później pojawiło się również w Kościele zachodnim.W Jerozolimie odbywały się - zazwyczaj nocą - uroczyste procesje ze świecami.

KOCHANI MUZYKANCI,

KRÓTKIE ME KOLĘDOWANIE

I MOWA MOJA KRÓTKA

BO JESTEM JESZCZE MALUTKA.

MAŁA, MALO ŻYCZĘ, GDY UROSNĘ DUŻA ZŁOŻĘ TYLE ŻYCZEŃ ILE PŁATKÓW JEST NA RÓŻY, ILE LIŚCI NA KAPUŚCIE TYLE SZCZĘŚCIA ZDROWIA I SŁODYCZY ŻYCZĘ

NIEDZIELA

CHRZTU PAŃSKIEGO

12 I 2020

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?»

Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił.

Szopka Bożonarodzeniowa w naszym kościele

W dniach od 18 do 25 stycznia

TYDZIEŃ MODLITW

O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

kończy okres liturgiczny

BOŻEGO NARODZENIA.

            Zgodnie z polską tradycją wystrój bożonarodzeniowy kościoła pozostaje do święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego). Można jeszcze śpiewać kolędy.

     

«TEN JEST

MÓJ SYN UMIŁOWANY,

W KTÓRYM MAM UPODOBANIE".

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto głos z nieba mówił:

Z okazji dzisiejszej uroczystości warto przypomnieć sobie o dacie swojego Chrztu św..

 

    Warto wspomnieć słowa Jezusa:

„Cokolwiek uczyniliście jednemu

z tych braci moich najmniejszych,

Mnieście uczynili” (Mt 25,40).

   Wysiłek podejmowany ze względu

na Jezusa dla konkretnej osoby

przynosi owoce zmieniające

rzeczywistość na zawsze!

00:00 / 02:31

BOŻE NARODZENIE 2019 ROK

WIGILIA 24 XII - WTOREK

I ŚWIĘTO - 25 XII - ŚRODA

II ŚWIĘTO - 26 XII - CZWARTEK

         BÓG SIĘ  RODZI
 Orygenes napisał o przyjściu Chrystusa: „Pierwszy spis ludności całej ziemi został przeprowadzony za panowania Cesarza Augusta i pośród wszystkich innych także Józef dał się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna, jako że Jezus przyszedł na świat, zanim spis zakończono; kto wnikliwie to rozważy, dostrzeże pewną tajemnicę ukrytą w fakcie, iż tym spisaniem całej ziemi objęty został także Chrystus: skoro wszyscy zostali zapisani, wszystkich mógł uświęcić; skoro cała ziemia została spisana, ziemię dopuścił do komunii z sobą, po czym wszystkich ludzi wpisał do księgi żyjących, z niej zaś ci, co w Niego uwierzyli, zostali następnie zapisani w niebie, pośród świętych Tego, któremu chwała i panowanie na wieki wieków! Amen”.

Tematem pierwszym roku 2019–2020, staje się rozważenie słów: „Wielka tajemnica wiary”, poprzedzone biblijnym mottem: : „[…] abyście uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6, 29).  W polu uwagi jest Eucharystia – wyznawana. To z niej promieniuje moc na wszystkie dziedziny życia. Nie tylko tego o wymiarze kościelnym, ale także osobistym. Osnową Mszy św. są słowa: „Czyńcie to na Moja pamiątkę”. Te słowa dotyczą także naszego dojrzałego życia chrześcijańskiego, które też ma być życiem „na Jego pamiątkę”. Mam być życiem, które żyje prawdą Chrystusa, idzie Jego drogą.

1 I 2020

ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

 

Przeżywamy 53. Światowy Dzień Pokoju. Papieskie Orędzie na ten rok:„Pokój jako droga nadziei: dialog, pojednanie i nawrócenie ekologiczne”.

Szopka Bożonarodzeniowa w naszym kościele

CUDA

DZISIAJ W BETLEJEM

CUDA

OGŁASZAJĄ

 W Wejherowie oraz w około dziewięciuset miastach i miasteczkach w całej Polsce, przejdzie jedenasty Orszak Trzech Króli.

W poniedziałek 6 stycznia 2020 roku  spotykamy się o godzinie 13:30 w ogrodach Pałacu Przebendowskich. Stamtąd pochód  ruszy na wejherowski rynek. Organizatorzy zachęcają do przebrania się "po królewsku". Będą korony i śpiewniki kolęd.

6 I 2020

UROCZYSTOŚĆ

OBJAWIENIA PAŃSKIEG

 

Dla uczniów Chrystusa droga ta jest także wspierana sakramentem Pojednania, danym przez Pana na odpuszczenie grzechów osób ochrzczonych. Ten sakrament Kościoła, który odnawia osoby i wspólnoty, wzywa nas, byśmy patrzyli na Jezusa, który pojednał „wszystko z sobą: przez Niego – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża” (Kol 1, 20); i prosi nas, byśmy zrezygnowali z wszelkiej przemocy w naszych myślach, słowach i czynach, zarówno wobec bliźniego, jak i wobec stworzenia.

Łaska Boga Ojca daje się jako miłość bez warunków. Otrzymawszy Jego przebaczenie w Chrystusie, możemy wyruszyć w drogę, aby je ofiarować mężczyznom i kobietom naszych czasów. Dzień po dniu Duch Święty podpowiada nam postawy i słowa, abyśmy stali się budowniczymi sprawiedliwości i pokoju.

Niech Bóg pokoju nas błogosławi i przyjdzie nam z pomocą.

Niech Maryja, Matka Księcia Pokoju i Matka wszystkich ludów ziemi towarzyszy nam i wspiera nas na drodze pojednania, krok po kroku.

I oby każda osoba, przychodząc na ten świat, mogła zaznać życia w pokoju i w pełni rozwinąć obietnicę miłości i życia, jaką w sobie nosi.      papież Franciszek na 2020 rok

Święty Łukasz pisał Ewangelię,

czyli Dobrą Nowinę o Życiu do jednego człowieka, swojego przyjaciela, którego

    nazwał "Dostojnym Teofilem".      Nie wiedział, że słowo skierowane do jednego będzie żywić swoją mocą miliony ludzi następnych pokoleń,

aż po wsze czasy.

OBRZĘD OGŁOSZENIA DATY WIELKANOCY

I INNYCH ŚWIĄT RUCHOMYCH

Uroczystość Objawienia Pańskiego

6 stycznia 2020

 

Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii (nr 118), na każdej Mszy św. w uroczystość Objawienia Pańskiego po Ewangelii można dokonać ogłoszenia daty Wielkanocy i innych świąt ruchomych. Obrzęd najlepiej zapowiedzieć we wprowadzeniu do Mszy św., prosząc jednocześnie wiernych o pozostanie w postawie stojącej po Ewangelii.

 

     Drodzy bracia i siostry, chwała Pańska objawiła się pośród nas i zawsze będzie się objawiać, aż do powtórnego przyjścia Chrystusa. W rytmie i wydarzeniach czasu, wspominamy i przeżywamy  tajemnice  zbawienia.

 

     Centrum całego roku liturgicznego jest Święte Triduum Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego, które osiąga szczyt w Niedzielę Zmartwychwstania.

 

     W tym roku Wielkanoc będziemy obchodzili 12 kwietnia. W każdą niedzielę – Paschę tygodnia, Kościół święty uobecnia wielkie wydarzenie, przez które Chrystus zwyciężył grzech i śmierć. Ze świąt Paschalnych wypływają wszystkie święte dni: Środa Popielcowa, rozpoczynająca Wielki Post przypada w tym roku 26 lutego. Wniebowstąpienie Pańskie 24 maja. Zesłanie Ducha Świętego 31 maja. Uroczystość Najświętszego  Ciała  i Krwi  Pańskiej  11 czerwca. 

 

     W dniu 29 listopada przypada pierwsza Niedziela Adwentu. Równocześnie w święta Matki Bożej, Apostołów, świętych i we Wspomnienie Wiernych Zmarłych, Kościół pielgrzymujący na ziemi głosi Paschę swojego Pana. Chrystusowi, który był, który jest i który przychodzi, Panu czasu i historii, niech będzie wieczna chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Możesz się dowiedzieć jak można windą dojechać do nieba.

Tajemnicę znają Siostry Miłosierdzia z ul. św. Jacak

PRZYJDZIESZ  8 GRUDNIA do kościoła Chrystusa Króla i bł Alicji Kotowskiej

OPLATEK NA STÓL WIGILIJNY

w pięknej tematycznej oprawie z modlitwą rodzinną przy stole wigilijnym, przygotowany przez Parafialny Zespól Caritas jest do nabycie w sklepiku parafialnym lub w zakrystii.

Złożone ofiary przeznaczone są na pomoc potrzebującym

ŚWIECE CARITASU NA STÓŁ WIGILIJNY

wigilijne dzieło pomocy dzieciom

gromadzi fundusze ze sprzedaży świec. Ofiara za dużą świecę wynosi 16 zł., za małą 6 zł.

W NIEDZIELĘ 8 GRUDNIA 

świętujemy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

         W dniu 8 grudnia 2019 r. w kalendarzu liturgicznym Kościoła Powszechnego wypada zbieżność II niedzieli Adwentu i uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP. "Dla dobra duchowego wiernych należy zachować w dniu 8 grudnia 2019 r. świętowanie uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny" –czytamy w dekrecie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego

OBRAZEK ŚWIĘTEJ RODZINY

Z BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM KOLĘDOWYM KAŻDEJ RODZINIE.

                                          - CARITAS

NAJŚWIĘTSZA RODZINO z NAZARETU

ukazuj nam życie mądre i piękne.

NIECH NAS NIE NISZCZY:

bogactwo bez pracy,

nauka bez etyki.

polityka bez zasad,

postęp bez serca,

religia bez ofiary,

kult bez rozumu.

NIECH JEZUS CHRYSTUS BĘDZIE ŹRÓDŁEM NASZEJ MIŁOŚCI

I UŚWIĘCA CODZIENNOŚĆ.  Amen.

W sobotę 07.XII rozpoczyna się kurs przedmałżeński w konwikcie parafii św. Leona przy ul. 3 Maja. Spotkania odbywają się przez cały tydzień o godz. 19.00.

OSOBY ZAINTERESOWANE

zapisują się na kurs podczas pierwszego spotkania.

W tym tygodniu przypadają 

DNI EUCHARYSTYCZNE

I CZWARTEK MIESIĄCA:

godz. 15.00 Msza św. do Miłosierdzia Bożego,

następnie Droga Krzyżowa, Adoracja Najśw. Sakramentu do Mszy św. o godz. 18.00

I PIĄTEK MIESIĄCA

godz. 16.00 okazja do spowiedzi św.,

godz. 17.00 Msza św. dla dzieci

godz. 17.30 skupienie Żywego Różańca .

I SOBOTA MIESIĄCA

godz. 6.30 po roratach Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny,

po Mszy św. o godz. 8.00 nawiedzenie chorych z SAKRAMENTAMI ŚWIĘTYMI

Zaduszki Piaśnickie - poniedziałek - 11 listopad 2019 rok   Las Piaśnicki

poniedzialek godz. 14.00  Msza św. w kaplicy, Las  Piaśnicki

Po Mszy św.  nawiedzenie mogił i wypominki za zmarłych, ofiary wojny

Nieśliśmy owoce, które ciążą,

i które wzbogacają,
zagrzebani w popiele pokutnym

- idziemy poprzez ten czas
ku ziemi nowej

i wznosimy ciebie ziemio dawna, jak owoc miłości pokoleń

Zapraszamy na Zaduszki Piaśnickie.

Do lasu piaśnickiego można dojechać własnymi samochodami.  Można również skorzystać z autobusu, który będzie 11 listopada do godz. 13.30

oczekiwał na Osoby chętne przy kościele.

Wieczorem 11 listopada zapraszamy na godz. 19.00 do kościoła Chrystusa Króla

i błog. Alicji Kotowskiej na  KONCERT - PIAŚNICKI LAMENT

PIEŚŃ    

     O CZŁOWIEKU ?


każdy w historii traci swe ciało
i każdy odchodzi ku Bogu.
W chwili odejścia 
każdy jest większy niż dzieje,
których jakiegoś stulecia
 stanowi fragment.
Przeszłość jest czasem narodzin,
nie śmierci.
Trwa człowiek poza progiem śmierci
w mogiłach i kryptach.
Trwa człowiek, który odszedł,
w tych, co po nim przychodzą.
Trwa człowiek, który nadchodzi, 
w tych, co odeszli.
Trwa człowiek poza wszelkim
odejściem i przyjściem
w sobie i w Tobie.

DO CIEBIE WOŁAM
CZŁOWIEKU, 
CIEBIE SZUKAM
KU TOBIE IDĘ, 
NIE MÓWIĘ "PRZYBĄDŹ",
ALE PO PROSTU "BĄDŹ"

bądź tam, gdzie w rzeczach
 żaden nie widnieje zapis, 
a człowiek był,
był duszą, sercem, pragnieniem, 
cierpieniem i wolą,
gdzie go trawiły uczucia
i palił najświętszy wstyd.
Człowieku, w którym spotyka się

ludzkie dno
i ludzki szczyt,
w którym wnętrze nie jest ciężarem
i mrokiem, lecz właśnie sercem.

 

CZŁOWIEKU !
stale docieram do Ciebie
przez płytką rzekę historii,
idąc w stronę  każdego serca,
idąc w stronę każdej myśli.
Szukam...

dla całej historii Twojego Ciała,

szukam Twej głębi. 

 

                                Karol Wojtyla

- tekst umieszczony - palenisko 2 - Las Piaśnicki

foto-21.jpg

I Niedziela Października - 6 X 2019

- Uroczystość doroczna  ku czci pomordowanych w lesie piaśnickim i poświęcenie  grobu nr 1. W grobie tym zostały zachowane ciała, które nie uległy spaleniu. W grobach 1 i 2 w tym obszarze odkryto 305 zwłok, spośród których rodziny i znajomi zidentyfikowali 55 osób.

         Po wybuchu II  wojny światowej w 1939 roku Niemcy po zajęciu naszych ziem i wcieleniu Pomorza, Kraju Warty i Śląska do III Rzeszy Niemieckiej,  od połowy października sukcesywnie i z premedytacją według założonego planu hitlerowskiego przystąpili do likwidacji wszelkich oznak polskości, kultury, języka, tradycji, religii, a przede wszystkim skazywali na śmierć mieszkańców tych terenów, bestialsko traktując inteligencję.

W Święto Niepodległości 11 XI 1939 Niemcy nasze polskie świętowanie niepodległości zamienili na upokorzenia Polaków, aresztowania i skazywania na śmierć w lasach Piaśnickich, na  Pomorzu.

proboszcz parafii:

ks. prał. Daniel Nowak, dziekan dekanatu wejherowskiego,

kustosz  sanktuarium bł. Męczennicy

Alicji Kotowskiej i Towarzyszy - Lasy Piaśnickie

telefon: 509-902-038

konto parafii:

Bank Spółdzielczy w Krokowej

Krokowa ul. Żarnowiecka 1

84-100 Krokowa
nr konta:

16 8349 0002 0001 2449 2000 0010

Stowarzyszenie Rodzina Piaśnicka

84-200 Wejherowo, ul. Narutowicza 2

Prezes Stow.: Małgorzata Śliwicka

Sanktuarium: Kaszubski Bank Spółdzielczy

w Wejherowie, ul. Pucka 5, 84-200 Wejherowo
numer konta: 50 8350 0004 0008 7232 2000 0010

©2019 by Parafia Chrystusa Króla w Wejherowie.

Proudly created by kl. Jakub Wojewódka with Wix.com