Duszpasterze

Parafii pw. Chrystusa Króla

i bł. Alicji Kotowskiej

Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył tam, w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ją przygotuje, by pojawiła się przed Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan. A jeśli ta dusza umiera ze względu na grzech, kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znowu kapłan… Po Bogu kapłan jest wszystkim!… On sam pojmie się w pełni dopiero w niebie.

św. Jan Maria Vianney

Ksiądz 
Artur Jadanowski
Wikariusz

- ks. Tomasz Lewandowski (1987-1991);

- ks. Andrzej Ściesiński (1993-1997);

- ks. Wojciech Paszko (1994-1996);

- ks. Jan Plottke (1996-2004);

- ks. Piotr Zygmunt (1999-2001);

- ks. Janusz Mathea (2004-2011);

- ks. Tomasz Dunst (2004-2008);

- ks. Krzysztof Hapka (2008-2012);

- ks. Tomasz Koszałka (2012);

- ks. Krystian Krepel (2011-2014);

- ks. Sylwester Malikowski (2014-2017);

Księża, którzy poprzednio 
posługiwali w naszej parafii:
Ksiądz 
Leopold Godniewicz
Rezydent

Wyświęcony 03.02.1987 roku w Gdańsku.

W parafii od 1992 roku.

Ksiądz Prałat 
Daniel Nowak
wyświęcony 14.05.1978 roku w Pelplinie,
proboszcz od  1987 roku, budowniczy kościoła,
dziekan dekanatu wejherowskiego,
kustosz Sanktuarium Błogosławionej Męczennicy
Alicji Kotowskiej i Towarzyszy - Lasy Piaśnickie,
kapelan Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka.
Ksiądz 
Paweł Lewańczyk
Wikariusz

Wyświęcony 21.06.1997 roku w Gdańsku.

- Opiekun Liturgicznej Służby Ołtarza;

- Opiekun Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym;

- Opiekun Zespołu "Dominus Tecum";

W parafii od 2017 roku.

- ks. Wojciech Konkol (wyświęcony w 2018 roku);

- ks. Rafał Smoła (wyświęcony w 2013 roku);

- ks. Aleksander Białas (wyświęcony w 2012 roku);

- ks. Dariusz Skrzypkowski (wyświęcony w 2007 roku);

- kl. Jakub Wojewódka (V rok seminarium);

- kl. Karol Heldt (IV rok seminarium);

Duszpasterze pomagają wiernym dostać się w ramiona Miłosiernego Ojca. To oni w sakramentach ukazują nam działanie łaski Bożej. Oni wprowadzają nas do Rodziny Chrześcijańskiej w sakramencie chrztu św.; oni tłumaczą nam słowo Boże, abyśmy pełniej wypełniali nakazy Ewangelii; prowadzą nabożeństwa, abyśmy lepiej oddawali Panu Bogu chwałę; przygotowują do przyjęcia znamienia Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania; jednają nas z Bogiem i oczyszczają naszą duszę w sakramencie pokuty i pojednania; udzielają siły i otuchy do walki z chorobą w świętym namaszczeniu; to na ich słowo na Ołtarz przychodzi Jezus pod postacią Ciała i Krwi - Chleba i Wina, tylko dzięki nim możemy karmić się Chlebem Żywym, który zstąpił z nieba.

Otaczajmy kapłanów miłością, szacunkiem i modlitwą - szczególnie tych posługujących w naszej parafii. Prośmy także o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, aby nigdy nie zabrakło wśród nas szafarzy Słowa i Sakramentów.

konto parafii:

Bank Spółdzielczy w Krokowej

Krokowa ul. Żarnowiecka 1

84-100 Krokowa
nr konta:

16 8349 0002 0001 2449 2000 0010

numer konta parafii:

 16 8349 0002 0001 2449 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Krokowej

Krokowa ul. Żeromskiego 1  84-100 Krokowa

numer konta parafii:

 16 8349 0002 0001 2449 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Krokowej

Krokowa ul. Żeromskiego 1  84-100 Krokowa

proboszcz parafii: telefon: 509-902-038

ks. infułat Daniel Nowak, dziekan dekanatu wejherowskiego, kustosz  sanktuarium bł. Męczennicy

Alicji Kotowskiej i Towarzyszy - Lasy Piaśnickie

wojewodkajakub@gmail.com  ©2019 by Parafia Chrystusa Króla w Wejherowie.

Proudly created by kl. Jakub Wojewódka with Wix.com