top of page

Duszpasterze

Parafii pw. Chrystusa Króla

i bł. Alicji Kotowskiej

Gdyby zniesiono sakrament święceń, nie mielibyśmy Pana. Któż Go złożył tam, w tabernakulum? Kapłan. Kto przyjął waszą duszę, gdy po raz pierwszy wkroczyła w życie? Kapłan. Kto ją karmi, by dać siłę na wypełnienie jej pielgrzymki? Kapłan. Któż ją przygotuje, by pojawiła się przed Bogiem, obmywając ją po raz ostatni we Krwi Jezusa Chrystusa? Kapłan, zawsze kapłan. A jeśli ta dusza umiera ze względu na grzech, kto ją wskrzesi, kto da jej ciszę i pokój? Znowu kapłan… Po Bogu kapłan jest wszystkim!… On sam pojmie się w pełni dopiero w niebie.

św. Jan Maria Vianney

57618440_2231541180266666_32372020073117

- ks. Tomasz Lewandowski (1987-1991);

- ks. Andrzej Ściesiński (1993-1997);

- ks. Wojciech Paszko (1994-1996);

- ks. Jan Plottke (1996-2004);

- ks. Piotr Zygmunt (1999-2001);

- ks. Janusz Mathea (2004-2011);

- ks. Tomasz Dunst (2004-2008);

- ks. Krzysztof Hapka (2008-2012);

- ks. Tomasz Koszałka (2012);

- ks. Krystian Krepel (2011-2014);

- ks. Sylwester Malikowski (2014-2017);

Księża, którzy poprzednio 
posługiwali w naszej parafii:
Ksiądz 
Leopold Godniewicz
Rezydent

Wyświęcony 03.02.1987 roku w Gdańsku.

W parafii od 1992 roku.

57564608_2229689873785130_64628272395148
Ksiądz Infułat
Daniel Nowak
wyświęcony 14.05.1978 roku w Pelplinie,
proboszcz od  1987 roku, budowniczy kościoła,
dziekan dekanatu wejherowskiego,
kustosz Sanktuarium Błogosławionej Męczennicy
Alicji Kotowskiej i Towarzyszy - Lasy Piaśnickie,
kapelan Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka.

- ks. Wojciech Konkol (wyświęcony w 2018 roku);

- ks. Rafał Smoła (wyświęcony w 2013 roku);

- ks. Aleksander Białas (wyświęcony w 2012 roku);

- ks. Dariusz Skrzypkowski (wyświęcony w 2007 roku);

- kl. Jakub Wojewódka (V rok seminarium);

- kl. Karol Heldt (IV rok seminarium);

Duszpasterze pomagają wiernym dostać się w ramiona Miłosiernego Ojca. To oni w sakramentach ukazują nam działanie łaski Bożej. Oni wprowadzają nas do Rodziny Chrześcijańskiej w sakramencie chrztu św.; oni tłumaczą nam słowo Boże, abyśmy pełniej wypełniali nakazy Ewangelii; prowadzą nabożeństwa, abyśmy lepiej oddawali Panu Bogu chwałę; przygotowują do przyjęcia znamienia Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania; jednają nas z Bogiem i oczyszczają naszą duszę w sakramencie pokuty i pojednania; udzielają siły i otuchy do walki z chorobą w świętym namaszczeniu; to na ich słowo na Ołtarz przychodzi Jezus pod postacią Ciała i Krwi - Chleba i Wina, tylko dzięki nim możemy karmić się Chlebem Żywym, który zstąpił z nieba.

Otaczajmy kapłanów miłością, szacunkiem i modlitwą - szczególnie tych posługujących w naszej parafii. Prośmy także o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne, aby nigdy nie zabrakło wśród nas szafarzy Słowa i Sakramentów.

bottom of page