(58)-778-07-89

509-902-038

Narutowicza 2, 84-200 Wejherowo

Konto Parafii i Sanktuarium: Kaszubski Bank Spółdzielczy

w Wejherowie, ul. Pucka 5, 84-200 Wejherowo
numer konta: 50835000040008723220000010

©2019 by Parafia Chrystusa Króla w Wejherowie.

Proudly created by kl. Jakub Wojewódka with Wix.com

 

SANKTUARIUM BŁOGOSŁAWIONEJ MĘCZENNICY ALICJI KOTOWSKIEJ I TOWARZYSZY

Parafia Chrystusa Króla

 i błog Alicji Kotowskiej, Wejherowo

Cmentarz Ofiar Pomorza

1939-40  Las Piaśnicki

DUSZPASTERSTWA

LAS PIAŚNICKI

STOWARZYSZENIE
RODZINA PIAŚNICKA

Zaduszki Piaśnickie - poniedziałek - 11 listopad 2019 rok   Las Piaśnicki

poniedzialek godz. 14.00  Msza św. w kaplicy, Las  Piaśnicki

Po Mszy św.  nawiedzenie mogił i wypominki za zmarłych, ofiary wojny

Nieśliśmy owoce, które ciążą,

i które wzbogacają,
zagrzebani w popiele pokutnym

- idziemy poprzez ten czas
ku ziemi nowej

i wznosimy ciebie ziemio dawna, jak owoc miłości pokoleń

Zapraszamy na Zaduszki Piaśnickie.

Do lasu piaśnickiego można dojechać własnymi samochodami.  Można również skorzystać z autobusu, który będzie 11 listopada do godz. 13.30

oczekiwał na Osoby chętne przy kościele.

Wieczorem 11 listopada zapraszamy na godz. 19.00 do kościoła Chrystusa Króla

i błog. Alicji Kotowskiej na  KONCERT - PIAŚNICKI LAMENT

PIEŚŃ    

     O CZŁOWIEKU ?


każdy w historii traci swe ciało
i każdy odchodzi ku Bogu.
W chwili odejścia 
każdy jest większy niż dzieje,
których jakiegoś stulecia
 stanowi fragment.
Przeszłość jest czasem narodzin,
nie śmierci.
Trwa człowiek poza progiem śmierci
w mogiłach i kryptach.
Trwa człowiek, który odszedł,
w tych, co po nim przychodzą.
Trwa człowiek, który nadchodzi, 
w tych, co odeszli.
Trwa człowiek poza wszelkim
odejściem i przyjściem
w sobie i w Tobie.

DO CIEBIE WOŁAM
CZŁOWIEKU, 
CIEBIE SZUKAM
KU TOBIE IDĘ, 
NIE MÓWIĘ "PRZYBĄDŹ",
ALE PO PROSTU "BĄDŹ"

bądź tam, gdzie w rzeczach
 żaden nie widnieje zapis, 
a człowiek był,
był duszą, sercem, pragnieniem, 
cierpieniem i wolą,
gdzie go trawiły uczucia
i palił najświętszy wstyd.
Człowieku, w którym spotyka się

ludzkie dno
i ludzki szczyt,
w którym wnętrze nie jest ciężarem
i mrokiem, lecz właśnie sercem.

 

CZŁOWIEKU !
stale docieram do Ciebie
przez płytką rzekę historii,
idąc w stronę  każdego serca,
idąc w stronę każdej myśli.
Szukam...

dla całej historii Twojego Ciała,

szukam Twej głębi. 

 

                                Karol Wojtyla

- tekst umieszczony - palenisko 2 - Las Piaśnicki

foto-21.jpg

I Niedziela Października - 6 X 2019

- Uroczystość doroczna  ku czci pomordowanych w lesie piaśnickim i poświęcenie  grobu nr 1. W grobie tym zostały zachowane ciała, które nie uległy spaleniu. W grobach 1 i 2 w tym obszarze odkryto 305 zwłok, spośród których rodziny i znajomi zidentyfikowali 55 osób.

         Po wybuchu II  wojny światowej w 1939 roku Niemcy po zajęciu naszych ziem i wcieleniu Pomorza, Kraju Warty i Śląska do III Rzeszy Niemieckiej,  od połowy października sukcesywnie i z premedytacją według założonego planu hitlerowskiego przystąpili do likwidacji wszelkich oznak polskości, kultury, języka, tradycji, religii, a przede wszystkim skazywali na śmierć mieszkańców tych terenów, bestialsko traktując inteligencję.

W Święto Niepodległości 11 XI 1939 Niemcy nasze polskie świętowanie niepodległości zamienili na upokorzenia Polaków, aresztowania i skazywania na śmierć w lasach Piaśnickich, na  Pomorzu.

 

Kontakt

Kontakt z proboszczem parafii, ks. prał. Danielem Nowakiem, kustoszem sanktuarium

Narutowicza 2, 84-200 Wejherowo

Konto Parafii i Sanktuarium: Kaszubski Bank Spółdzielczy

w Wejherowie, ul. Pucka 5, 84-200 Wejherowo
numer konta: 50835000040008723220000010

(58)-778-07-89

  • Facebook Social Ikona