ABP METROPOLITA WARSZAWSKI - 1862 - był 16 miesięcy - zesłany w głąb Rosji

NOWY OBRAZ W NASZYM KOŚCIELE

ABP SZCZĘSNY FELIŃSKI

- PATRONUJE WOLNOŚCI DO SWOBODNEGO ZAMIESZKANIA I EMIGRACJI.

"Strzeżcie praw Kościoła Świętego, pilnujcie gorliwie tej świętej wiary naszej; przeciwnościami nie zrażajcie się. (...)

Jeżeliby was kto namawiał do takiego czynu, którego popełnić się nie godzi bez uchybienia prawom Bożym i prawom Kościoła, odpowiadajcie każdy: 

Non possumus. (...)

Kochajcie się wzajem, żyjcie w jedności i miłości, wspomagajcie się w modlitwie

i pracy, módlcie się jedni za drugich"

Abp Zygmunt Feliński

tekst pod obrazem

50%

SAVE UP TO

     „Winić Polaków nikt nie może za to, że mając świetną i bogatą przeszłość historyczną wzdychają do niej i dążą do uzyskania niepodległości. Tego gorącego patriotyzmu nie można Polakom poczytywać za zdradę, a prób odzyskania niepodległości, powtarzających się od stu lat, Rosjanie nie mają prawa potępiać”

„...uczyń z Polski naród niepodległy...”

                             Ten fragment listu Arcybiskupa do Cara Rosji, którym wstawiał się za Polakami w czasie Powstania 1863 r. sprawił, że Pasterz Warszawy został zesłany na 20 - lat w głąb Rosji.

"BYŁ BOGIEM ZAJĘTY" - taką miał opinię

Jako więzień i zesłaniec nawet wśród największych cierpień i osamotnienia dawał przykład głębokiej wiary i pełnego zaufania wobec zrządzeń Opatrzności Bożej.

Stutthof idzie - tytuł filmu

konto parafii:

Bank Spółdzielczy w Krokowej

Krokowa ul. Żarnowiecka 1

84-100 Krokowa
nr konta:

16 8349 0002 0001 2449 2000 0010

numer konta parafii:

 16 8349 0002 0001 2449 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Krokowej

Krokowa ul. Żeromskiego 1  84-100 Krokowa

numer konta parafii:

 16 8349 0002 0001 2449 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Krokowej

Krokowa ul. Żeromskiego 1  84-100 Krokowa

proboszcz parafii: telefon: 509-902-038

ks. infułat Daniel Nowak, dziekan dekanatu wejherowskiego, kustosz  sanktuarium bł. Męczennicy

Alicji Kotowskiej i Towarzyszy - Lasy Piaśnickie

wojewodkajakub@gmail.com  ©2019 by Parafia Chrystusa Króla w Wejherowie.

Proudly created by kl. Jakub Wojewódka with Wix.com