top of page

KAPŁAŃSTWO

PRZYJMOWANIE

KOMUNII ŚW.

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

TYDZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA 3-10 MAJ

Kościół obchodzi Niedzielę Dobrego Pasterza od  1964 roku, jest to także Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Jego pomysłodawcą był papież św. Paweł VI, który chciał w ten sposób uwrażliwić wszystkich wiernych na kwestię powołań w Kościele.

ZAPOWIEDZI PRZED PRZYJĘCIEM ŚWIĘCEŃ DIAKONATU

JAKUB MATEUSZ WOJEWÓDKA

 

Przepisy Prawa Kanonicznego, traktujące o wymaganiach stawianych kandydatom

do święceń diakonatu i prezbiteratu, polecają między innymi zbadanie przymiotów wymaganych do święceń. Jedną ze wskazanych form badań są tzw. Zapowiedzi (por. KPK 105.n.2). W związku z tym uprzejmie proszę o odczytanie w niedzielnych ogłoszeniach duszpasterskich podanego niżej tekstu oraz przesłaniego wraz z wynikiem na adres Gdańskiego Seminarium Duchownego do dnia 14 VI 2020 r.            Z wyrazami szacunku ks.Rektor dr Krzysztof Kinowski

bottom of page