KAPŁAŃSTWO

PRZYJMOWANIE

KOMUNII ŚW.

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA

TYDZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA 3-10 MAJ

Kościół obchodzi Niedzielę Dobrego Pasterza od  1964 roku, jest to także Światowy Dzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Jego pomysłodawcą był papież św. Paweł VI, który chciał w ten sposób uwrażliwić wszystkich wiernych na kwestię powołań w Kościele.

ZAPOWIEDZI PRZED PRZYJĘCIEM ŚWIĘCEŃ DIAKONATU

JAKUB MATEUSZ WOJEWÓDKA

 

Przepisy Prawa Kanonicznego, traktujące o wymaganiach stawianych kandydatom

do święceń diakonatu i prezbiteratu, polecają między innymi zbadanie przymiotów wymaganych do święceń. Jedną ze wskazanych form badań są tzw. Zapowiedzi (por. KPK 105.n.2). W związku z tym uprzejmie proszę o odczytanie w niedzielnych ogłoszeniach duszpasterskich podanego niżej tekstu oraz przesłaniego wraz z wynikiem na adres Gdańskiego Seminarium Duchownego do dnia 14 VI 2020 r.            Z wyrazami szacunku ks.Rektor dr Krzysztof Kinowski

konto parafii:

Bank Spółdzielczy w Krokowej

Krokowa ul. Żarnowiecka 1

84-100 Krokowa
nr konta:

16 8349 0002 0001 2449 2000 0010

numer konta parafii:

 16 8349 0002 0001 2449 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Krokowej

Krokowa ul. Żeromskiego 1  84-100 Krokowa

numer konta parafii:

 16 8349 0002 0001 2449 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Krokowej

Krokowa ul. Żeromskiego 1  84-100 Krokowa

proboszcz parafii: telefon: 509-902-038

ks. infułat Daniel Nowak, dziekan dekanatu wejherowskiego, kustosz  sanktuarium bł. Męczennicy

Alicji Kotowskiej i Towarzyszy - Lasy Piaśnickie

wojewodkajakub@gmail.com  ©2019 by Parafia Chrystusa Króla w Wejherowie.

Proudly created by kl. Jakub Wojewódka with Wix.com