top of page

ODPUST ZUPEŁNY UDZIELONY PRZEZ 

PAPIEŻA FRANCISZKA

MODLITWA

O UZDROWIENIE

Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia. Matko Boża, chroń nas i opiekuj się nami, i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. Amen

DUSZPASTERSTWO CHORYCH

  1. Zwłaszcza w tym czasie, posługa chorym jest priorytetowym zadaniem duchownych, podobnie jak z miłością i oddaniem służy im personel medyczny. W sytuacji, gdy kapłan wzywany jest do ciężko chorego, nie może tego odmówić, chyba że stan zdrowia duszpasterza miałby zaszkodzić choremu.

Tym bardziej należy zatroszczyć się o udzielania sakramentów chorym w szpitalach, hospicjach, zakładach, czy domach opieki.

 

W przypadku chorych, których kapłani odwiedzają regularnie co miesiąc, należy wizytę indywidulanie uzgodnić z chorym, rozeznając wspólnie jej konieczność.

  1. Posługę wobec chorych sprawujemy z zachowaniem zasad sanitarnych. Należy zadbać o higienę dłoni używając płynu dezynfekującego. Ręce należy zdezynfekować przed, jak i po wizycie u chorego.

  2. Przy spowiedzi św. w domu chorego lub osoby starszej, kapłan podejmuje takie same środki ostrożności, jakie zostały wskazane przy celebracji sakramentu pokuty, zachowując niezbędną odległość od penitenta.

  3. W przypadku udzielania sakramentu namaszczenia chorych . Należy natomiast pamiętać o umyciu i zdezynfekowaniu rąk. W uzasadnionym przypadku wystarczy jedno namaszczenie na czole lub innej części ciała i wypowiedzenie całej formuły (por. Kan. 1000 §1 KPK).

  4. Względem chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać postanowień kompetentnych władz. To do nich należy określenie formy kontaktu z chorym. W tej sytuacji pozostaje do dyspozycji telefon, przez który można porozmawiać, zachęcić do Komunii duchowej, czy też wzbudzenia aktu żalu doskonałego (por. Kan. 916 KPK). Należy zachęcić chorych i pozostających w domach do przeżywania Mszy Świętej poprzez środki masowego przekazu.

  5. Kapelanów szpitalnych zobowiązuje się do gotowości na wezwanie pacjenta i do udzielania sakramentów świętych z zachowaniem wymaganych wskazań sanitarnych. Kapłani pracujący z chorymi muszą dostosować się do zaleceń lekarzy opiekujących się chorymi i do wszelkich zarządzeń władz szpitalnych. Kapelani szpitalni proszeni są o nie rezygnowanie z celebrowania Eucharystii w kaplicach (nawet bez ludu), modląc się w intencji chorych i tych, którzy im służą.

  6. W parafiach Archidiecezji Gdańskiej do odwołania zostaje zawieszona posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.

POGRZEB W WARUNKACH EPIDEMII

Msza św. za zmarłą osobę może być sprawowana w dniu pogrzebu z udziałem jedynie pięciu osób. Może być przeniesiona na czas późniejszy.

Obrzędy pogrzebowe odbywają się od bramy cmentarnej, lub przy samym grobie.

Zarządzenie pozwala na uczestniczenie w pogrzebie tylko pięciu osób, wyłączając z tej liczby posługujących, w tym także pracowników firm pogrzebowych. Powyższe ograniczenie dotyczy również ceremonii na cmentarzu.

O obowiązujących przepisach należy koniecznie z empatią i szacunkiem poinformować osoby zgłaszające pogrzeb i zobowiązać je do przekazania tej informacji innym żałobnikom.

SAKRAMENT CHORYCH

bottom of page