niedz., 21 mar | PRZY DRODZE WIODĄCEJ DO GROBÓW

DROGA KRZYŻOWA W LESIE PIAŚNICKIM

W miejscu ofiar tysięcy ludzi, którzy życie utracili za to, że pragnęli pozostać wierni własnym tożsamościom religijnym i narodowym. ZAPRASZA kustosz Sanktuarium Piaśnickiego ks. infułat Daniel Nowak
Rejestracja jest zamknięta

ZAPROSZENIE

21 mar, 15:00
PRZY DRODZE WIODĄCEJ DO GROBÓW

SŁOWO O WYDARZENIU

Do Piaśnicy sprzed kościoła Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej, ul. Narutowicza 2 wyjedzie o godz. 14.30 autobus. Osoby chętne mogą skorzystać z przejazdu. Powrót autobusem zapewniony.

Sanktuarium bł. Męczennicy Alicji Kotowskiej i Towarzyszy.

Przyjście Chrystusa na świat zwiastowało ziemi „Pokój” serc i sumień ludzkich w sprawiedliwości i miłości dla budowania wzajemnych relacji.

Drogą Krzyżową i śmiercią na krzyżu Jezus urzeczywistnił zapowiadany „Pokój”, którego świat dać nie może.

Naśladowanie Chrystusa ofiarą życia aż po śmierć jest dla męczenników osiągnięciem sprawiedliwości i pokoju, które dzień po dniu w trudzie i zmaganiach, wsłuchani w głos własnego sumienia utożsamiali z Męką Zbawiciela. Są dla nas „Nauczycielami Narodu”, którzy zachowują przeszłość, a nam przygotowują przyszłość.

Dzisiaj to sanktuarium służy sprawie budowania pokoju, który z tamtego Chrystusowego wyrasta, jako zasadnicze przesłanie Lasów Piaśnickich, które stały się miejscem bestialskiego ludobójstwa w czasie II wojny światowej, dokonanego z nienawiści do wiary i Kościoła oraz Polski, a także osób, które zostały przypisane do tej kategorii niezależnie od narodowości, kultury, czy stanu posiadania albo zdrowia. To ludobójstwo zostało usankcjonowane prawem przez III Rzeszę Niemiecką, co pozwoliło uwolnić pośród obywateli niemieckich i im podobnych zrzeszonych w hitlerowskich militarnych i paramilitarnych organizacjach najbardziej okrutne nieludzkie zachowania. W czasie rozstrzeliwań podsycane alkoholem i narkotykami do niewyobrażalnej nienawiści.

Tak zaistniały liczne mogiły Lasów Piaśnickich. Zbadanych zostało 26 masowych grobów, pozostałe nadal skrywają Lasy Piaśnickie. Ofiar mogło być 12 tysięcy, a nawet więcej. Wiele rodzin z Wejherowa, Gdyni, Kartuz, Kościerzyny, Pucka, Gdańska i okolicznych miejscowości straciło tam swoich bliskich. Jeszcze w trakcie wojny, po jesiennych rozstrzeliwaniach 1939 roku, niektórzy chodzili do Lasu Piaśnickiego mimo zakazu wstępu, aby położyć kwiaty na mogiłach ledwie odznaczających się od poszycia leśnego. Zapalali świece, układali z patyków krzyże. Ten zwyczaj układania krzyży na mogiłach pozostał po dzień dzisiejszy. Niemcy to wszystko niszczyli, a wobec ludności stosowali uciążliwe kary. Po zakończeniu działań wojennych tysiące ludzi pielgrzymowało pieszo do Piaśnicy, by opłakiwać swoich bliskich, sąsiadów, Polaków, którzy tam zginęli. W roku 1946 jesienią ekshumacja grobów odsłoniła straszliwą prawdę o cierpieniu ofiar, którzy niejednokrotnie umierali w straszliwych mękach. Otuchę dla żyjących i pocieszenie mogła nieść tylko modlitwa i Msza św., która jest sakramentalnym uobecnieniem męki i śmierci Chrystusa, Na te modły i sprawowanie Mszy św. przybył ks. bp Józef Kowalski ówczesny ordynariusz Diecezji Chełmińskiej. Wymowne słowa skierował do tysięcy obecnych uczestników tej żałobnej uroczystośći: „Z Wami przybyłem pochylić się bohaterom, którzy krwią zapieczętowali swoje przywiązanie do Kościoła i Ojczyzny, którzy potrafili dać życie za wiarę, Kościół i umiłowaną Ojczyznę, okazując zdecydowaną wolę nieodstąpienia pod żadnym naciskiem od prawdy i miłości Chrystusowej".

Postanowiono, że pamięć modlitewna i historyczna będzie zachowywana i przekazywana następnym pokoleniom, jak to powiedział ks. bp Józef Kowalski. Ludzie postanowili, że dla upamiętnienia tego dramatu powstanie pomnik a groby będą otoczone opieką. Pomnik stoi dzisiaj przy tzw. Szosie Krakowskiej. Tak oto, mocą władzy biskupiej, powstała z woli Boga „Katedra Leśna" obejmująca 250 ha. lasu bez murów i płotów, otwarta dla wszystkich jak dla wszystkich przesłaniem Jej jest „Życie" i „Pokój". Ze względu na Jej ogrom opiekują się nią od 1946 roku trzy podmioty. „Lasy Państwowe", które prowadzą leśną gospodarkę uwzględniają specyfikę tego miejsca, stając się stróżami tej katedry. „Gmina Wejherowo", w granicach administracyjnych tej gminy znajduje się Katedra Leśna. Kościół Archidiecezji Gdańskiej, mocą dekretu biskupiego reprezentowany przez proboszcza parafii Chrystusa Króla w Wejherowie dla opieki duszpasterskiej i pamięci modlitewnej pomordowanych tam ludzi.

Obecnie miejsce ludobójstwa Lasów Piaśnickich, „Katedra Leśna” wraz z kościołem Chrystusa Króla w Wejherowie stanowi „Sanktuarium Błogosławionej Męczennicy Alicji Kotowskiej i Towarzyszy". To oficjalny tytuł.

Przed 25 laty przy kościele Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej powstało Stowarzyszenie „Rodzina Piaśnicka", która zarejestrowana jest jako organizacja pożytku publicznego zrzesza rodziny pomordowanych, a także osoby, które utożsamiają się z celami Stowarzyszenia tj. kultywowaniu wymiaru religijnego i zachowaniu pamięci w prawdzie i podejmowaniu działalności publicystycznej, szerzenia czci i bohaterstwa Polaków Ziemi Kaszubskiej i Pomorskiej, którzy życie złożyli na ołtarzu Ojczyzny i Kościoła. Stowarzyszenie od 2010 roku podejmuje prace remontowe i stara się o nowe nagrobne pomniki poszczególnych mogił. Te ukończone są niczym leśne gaje pośród lasu, są relikwiarzami, które skrywają spalone szczątki ludzkie w czasie zacierania śladów zbrodni w 1944 roku.

Dla powojennej zniszczonej i rozdzieranej politycznie Ojczyzny Męczennicy Lasów Piaśnickich i podobnych miejsc w całej Polsce spełniali i nadal pełnią swoją misję jako nauczyciele narodu wierni Kościołowi i Ojczyźnie. Ta lekcja mimo upływu lat nie cichnie, wręcz przeciwnie, coraz mocniejszym tonem wznosi się ku Bogu głosem Błogosławionej Alicji, sług Bożych ks. Anastazego Kręckiego, ks. Edmunda Roszczynialskiego i niezliczonej rzeszy Męczenników, słyszalna pośród ludu sprasza coraz liczniejsze grupy wiernych z odległych nawet miejsc.

                                

konto parafii:

Bank Spółdzielczy w Krokowej

Krokowa ul. Żarnowiecka 1

84-100 Krokowa
nr konta:

16 8349 0002 0001 2449 2000 0010

numer konta parafii:

 16 8349 0002 0001 2449 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Krokowej

Krokowa ul. Żeromskiego 1  84-100 Krokowa

numer konta parafii:

 16 8349 0002 0001 2449 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Krokowej

Krokowa ul. Żeromskiego 1  84-100 Krokowa

proboszcz parafii: telefon: 509-902-038

ks. infułat Daniel Nowak, dziekan dekanatu wejherowskiego, kustosz  sanktuarium bł. Męczennicy

Alicji Kotowskiej i Towarzyszy - Lasy Piaśnickie

wojewodkajakub@gmail.com  ©2019 by Parafia Chrystusa Króla w Wejherowie.

Proudly created by kl. Jakub Wojewódka with Wix.com